Je možné prát vodou s vysokým obsahem železa?

Zvýšený obsah tohoto prvku v pitné tekutině je velkým problémem jak pro uživatele centrálního vodovodu, tak pro ty, kteří vlastní studny a studny. „Železná“ životodárná vlhkost má škodlivý vliv na zdraví lidí a zvířat a výrazně snižuje životnost vodovodních rozvodů a domácích spotřebičů. A kvůli charakteristické vůni a specifické chuti nepřináší pití vody obohacené železem žádné potěšení.

Charakteristickým rysem vodních zdrojů v oblastech s vysokou vlhkostí jsou kovové nečistoty. Problém je typický pro střední část Ruska, Dálný východ a Sibiř. V podzemních zdrojích moskevské oblasti jeho přítomnost všude překračuje povolené úrovně. Prozradíme vám, co dělat, když je ve vodě hodně železa, ať už je to dobré nebo špatné, jaké je jeho nebezpečí a jaký má vlastně vliv na lidský organismus.

Výhody a ublížení

Pro plné fungování potřebuje lidské tělo tento mikroelement. Optimální množství na den se pohybuje od 15 do 22 mg. Neměli byste však předpokládat, že tuto cennou látku můžete jednoduše získat z kohoutku, aniž byste se museli starat o hladinu hemoglobinu. Ne nadarmo má SanPin zavedené přísné normy pro konzumované tekutiny s nadměrným obsahem kovových nečistot. Správným složením jídelníčku člověk získá z jídla vše, co potřebuje. Nadbytek látek se v lepším případě nevstřebá, v horším případě může způsobit velké škody.

Hladina kovu ve vodě se může lišit. Pokud při 0,4 mg/l nelze ochutnat, tak při desetinásobném zvýšení je to snadné. Není třeba říkat, proč je překročení celkového obsahu železa ve vodě 10x škodlivé. A to zdaleka není limit. V příměstských oblastech se vyskytuje také stonásobně. V takových situacích je nutné instalovat celé léčebné komplexy a dokonce vyvinout nové studny. Škodlivé účinky přebytku tohoto mikroprvku nelze podceňovat. Zdraví totiž trpí především.

Vliv na tělo

Množství Fe v pitné vodě, které výrazně překračuje přípustné normy, nemá na stav člověka nejlepší vliv. Přebytečné látky se nevstřebávají, ale nejsou zcela vyloučeny. Postupně se hromadí ve tkáních a vnitřních orgánech, které kvůli tomu začnou kolabovat.

Jaká jsou nebezpečí přebytku železa ve vodě a co je škodlivé pro člověka?

Přebytek prvku může způsobit nenapravitelné škody a vést k mnoha vážným onemocněním, včetně:

hemochromatóza (poškození tkáně);

patologie jater, ledvin, gastrointestinálního traktu;

oslabený imunitní systém, celková slabost;

zničení struktury vlasů, alergické projevy.

Nezapomínejte také na nebezpečí vody s vysokým obsahem železa pro pokožku.

Nadměrnou koncentrací železa mohou trpět nejen lidé. Může také poškodit komunikaci:

Intenzivní hromadění rzi může vést k zablokování, které bude později obtížné odstranit. Pokud k ucpání dojde, ale bylo úspěšně odstraněno, bude z kohoutku nějakou dobu vytékat rezavá kapalina. V žádném případě jej nepoužívejte! Musíte počkat, až vyteče.

Kovové nečistoty kazí vodovodní armatury. Cihlově hnědý povlak na vaně, umyvadle nebo toaletě kazí vzhled. Odstranění takových skvrn je poměrně obtížné.

Když se železné bakterie koncentrují ve vodovodním systému, existuje možnost velké poruchy. Komunikace v širokém okolí se přitom mohou ucpat a stát se nepoužitelnými.

Je možné pít vodu s přebytkem železa?

1,5 m3/h Pro technologickou vodu

1,5 m3/h Pro technologickou vodu

MBFT-75 Membrána pro 75GPD

Je to možné, pokud jeho úroveň odpovídá stanoveným normám. Pokud je překročena, není to možné. Pitná voda, která nesplňuje normy kvality, může vést k hrozným následkům: výskytu různých onemocnění a dalších komplikací. Žlázová tekutina způsobuje velké poškození zdraví. A to pokud neberete v úvahu nechutné chuťové a aromatické vlastnosti. Někdy je prostě nemožné pít něco takového.

READ
Je možné dát sukulenty do ložnice?

Dopad na zařízení a technologie

Množství rzi v systému přispívá k selhání všech domácích spotřebičů, které používají vodu. Plynové ohřívače, pračky, myčky – všichni tito nenahraditelní pomocníci jsou v ohrožení. Poruchy a poruchy jsou spojeny s blokádami a zablokováními, ke kterým dochází, což způsobuje poruchu zařízení. Kromě toho mají kovové usazeniny tendenci se hromadit na površích, což nakonec vede k poruchám.

Čisticí prostředky (filtry) používané k filtraci tekutin pro pitnou nebo technická zařízení se v důsledku přebytku kovu velmi rychle stanou nepoužitelnými. Bakterie železa jsou v tomto ohledu obzvláště nebezpečné. Síťová struktura filtračních prvků se okamžitě ucpe. Pokud si toho nevšimnete a nepřijmete včasná opatření, domácí spotřebiče se mohou rozpadnout.

Obsah železa ve vodě: standard SanPin

Než odpovíte na otázku, jaké množství látky je přijímáno jako norma, měli byste pochopit, co přesně se měří. Ve vodním prostředí se tento mikroelement vyskytuje ve dvou formách:

Trojmocný (také známý jako oxidovaný). Jedná se o známou rez, která dodává kapalině hustou hnědou barvu a následně se usazuje v šupinovité formě.

Dvojmocný (rozpuštěný). Sráží se až po interakci s kyslíkem. Pozná se podle charakteristických chuťových a aromatických vlastností. V čisté, průzračné vodě není na první pohled vidět. Ale když se zahřeje nebo se nechá usadit, aktivně se usadí na površích vodovodních armatur a vnitřních částí domácích spotřebičů. Takto se na vaně, toaletě, dřezu, uvnitř konvice a filtrů objeví žlutý hrubý povlak.

Podle zavedených norem SanPin je v pitné tekutině povolen obsah kovu 0,3 mg/l. Bere se v úvahu celkové množství látky v obou jejích stavech. I mírné překročení limitu vám to umožní cítit (podle chuti a vůně).

Maximální přípustná koncentrace železa v pitné vodě

Kovy jsou pro lidský organismus důležitými stopovými prvky a množství každého z nich je přísně regulováno. Údaje SanPin:

Proč je ve vodě vysoký obsah železa a proč je to nebezpečné?

Kov se dostává do povrchových toků vlivem zvětrávání hornin, které je doprovázeno jejich destrukcí a rozpouštěním. Jeho značné množství se nachází v mokřadech. V bažinách se mikroelement nachází ve formě kombinací s huminovými kyselinami. Sytí také podzemní toky procházející jílovými vrstvami. V jílu převládá pyrit a z něj látka snadno přechází do kapaliny.

Kromě toho se impozantní podíl prvku dostává do vodních útvarů spolu s odpadními vodami z hutních, kovodělných, textilních a lakýrnických podniků. Koncentrace nečistot obsahujících železo závisí na procentuálním obsahu kyslíku ve vodě.

SF-mix Clack až 0,8 m3/h

SF-mix Runxin až 0,8 m3/h

SF-mix ruční do 0,8 m3/h

Jak určit obsah

Informace o složení kapaliny ve vodovodním systému v bytě naleznete na webových stránkách inženýrských sítí. Při použití vlastní studny nebo studny vám nikdo takovou informaci neposkytne. Zbývá určit přítomnost kovu sami.

První věc, kterou je třeba udělat, je vizuální analýza. Příznaky indikující nadměrné množství mikroelementu:

voda má výraznou kovovou chuť;

na nádobí a sanitárních zařízeních v koupelně se začal objevovat žlutý hrubý povlak;

po vyprání získá světlé prádlo nevzhledný nahnědlý odstín, světlé prádlo ztratí barvu již po několika praních;

dlaždice, baterie, umyvadlo, toaleta jsou pokryty rezavými pruhy;

na první pohled absolutně čistá průhledná kapalina po krátkém stání usadí, takový test není vůbec těžké samostatně provést;

READ
Kde je nejlepší místo pro zasazení Ezhemaliny?

i přes nepřítomnost sedimentárních vloček zůstává barva hnědá a zákal nezmizí.

Vnější znaky samozřejmě pomáhají určit přítomnost kovu ve vodě. Nejsou však přítomny vždy, když je ho nadbytek. V tomto případě by bylo správným rozhodnutím kontaktovat laboratoř.

Laboratorní rozbor se provádí za poplatek, ale můžete díky němu přesně určit polohu škodlivých nečistot. Při odběru vzorku byste měli dodržovat několik doporučení:

Při odběru vzorku použijte plastové nebo skleněné nádoby. Je absolutně zakázáno brát kovové, stejně jako nádoby na nápoje obsahující cukr.

Nádobu je nutné nejprve důkladně umýt bez použití čisticích prostředků. Sklenice se musí zalít vroucí vodou.

Před odebráním kapaliny z kohoutku pro testování ji nechte několik minut vytéct. Stojatá voda v potrubí nedává správný výsledek.

Měl by být sbírán pomalu, v tenkém proudu, aby se co nejvíce zkrátila doba kontaktu s kyslíkem. Ze stejných důvodů musí být láhev naplněna až po okraj.

Po naplnění musí být láhev doručena do laboratoře nejpozději do 2 až 3 hodin.

Co dělat, když je ve vodě hodně železa

Další výzvou je každodenní pití železité vody, která má nepříjemný zápach a chuť. Jeho konzumace je ale nejen nepříjemná, ale i zdraví nebezpečná. Pokud je tedy přípustná koncentrace látky překročena, měla by být přijata vhodná opatření.

Přebytek železa ve studni

K odstranění kovových nečistot se používá řada účinných metod.

Usazování a oxidace

Jeden z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů. K tomu potřebujete:

vezměte plastovou nebo ocelovou (nerezovou) nádrž vhodné velikosti;

namontujte jej v určité výšce, například na střechu nebo podkroví;

dodávejte vodu ze zdroje do nádoby, nejprve ji protáhněte speciálním provzdušňovačem;

nechte chvíli působit, aby v něm železné nečistoty zoxidovaly a usadily se;

usazená kapalina musí být z nádrže vypuštěna, aby se zabránilo vniknutí sedimentu do vodovodního systému.

Skladovací kapacita by měla být zvolena na základě spotřeby. Je lepší ji naplnit večer, aby byl proces usazování dokončen do rána. Pamatujte, že přípustná hladina železa ve studniční vodě je asi 3 mg/l.

AMETYST – 02 M (pro dům, zahradu, komerční účely)

Provzdušňovací jednotka AS-1054 VO-90

Hlavní stolní dávkovač AquaPro 919H/RO (horká a studená voda)

Aerace

Při použití této techniky se kyslík obohatí a nečistoty se zadrží a vysrážejí. Charakteristickými rysy metody jsou schopnost zpracovávat velké objemy a schopnost pracovat při jakékoli teplotě. Provoz úpravny bude vyžadovat značné energetické náklady a pravidelnou technickou údržbu. Existuje několik druhů metody:

Tlak. K jeho realizaci bude potřeba zakoupit kompresor, snímače hladiny tlaku a zařízení na jeho snížení.

Žádný tlak. Jeho podstatou je oddělení kapaliny, což vede k urychlené oxidaci. Pokud není průtok dostatečně silný, doporučuje se pořídit další čerpací stanici nebo rovnou zakoupit kompletní provzdušňovací zařízení. Potřebné budou také perlátory, hydraulický akumulátor a řídicí jednotka.

Vyhazovače. Jejich použití je nejjednodušší, protože nevyžadují elektřinu. Zařízení je kompaktní konstrukce se speciálním otvorem, kterým vstupuje vzduch. Instalují ho přímo na dálnici.

Reverzní osmóza

Může být použit k odstranění jakýchkoli chemických sloučenin, včetně kovu. Filtrační komplex se skládá z iontoměničových patron s membránami, které jsou instalovány na vstupních bodech vodovodního potrubí v místnosti. Vnitřek filtračních prvků je potažen speciálním složením, které podporuje oxidaci železa. Nežádoucí nečistoty jsou bezpečně zachyceny filtry a následně odstraněny drenáží. Kromě snížení koncentrace škodlivých mikroelementů bude použitím tohoto systému možné eliminovat nepříjemný zápach.

READ
Která odrůda nektarinky je nejlepší?

Jedinou, ale velmi nápadnou nevýhodou takového léčebného komplexu je jeho vysoká cena. Ale je to plně odůvodněno kvalitou vody získané po čištění. Instaluje se do studní a studní během výstavby, po instalaci čerpacího zařízení a pažnicového potrubí.

Filtry s iontoměničovými patronami

Jsou vybaveny speciálními filtračními prvky obsahujícími katalytické pryskyřice. Tyto látky mají schopnost nahradit sloučeniny železa sodíkem. Při neustálém používání takových zařízení bude možné kapalinu v krátké době odstát. Je třeba mít na paměti, že tato kazetová zařízení jsou účinná, pokud obsah kovu není vyšší než 5 mg/l.

Titanové filtrační oxidátory bez reagencií

Mají zvýšenou odolnost proti opotřebení a nevyžadují dlouhodobou výměnu. Možnost provozu při jakékoli teplotě. Jsou kompaktní velikosti i se změkčovadlem nebo lapačem bahna. Po namočení v kyselině citronové obnoví své vlastnosti. Kromě železa se vyloučí amoniak, chlór a mangan.

Při výběru čisticích prostředků byste měli věnovat pozornost produktům výrobce „Voda Otechestva“. Tato společnost již řadu let vyrábí vysoce kvalitní filtrační zařízení a čisticí systémy. Zajišťuje dodávku, montáž a údržbu zařízení. Všechny podrobnosti a zjistit náklady na zboží a služby najdete na oficiálních stránkách organizace.

Ve studniční vodě je hodně železa: následky

Zdravotní problémy, poškozené domácí spotřebiče, ucpání komunikací jsou přirozeným důsledkem přebytku kovových nečistot. Na základě vlastních preferencí a možností můžete použít různé způsoby čištění. Jsou mezi nimi i „lidové“:

Zmrazení. Během tohoto procesu se kapalina čistí a prochází restrukturalizací. Naplňte vhodnou nádobu a vložte ji do mrazáku. Jakmile dojde k počátečnímu zamrznutí, zbývající vlhkost musí být vypuštěna. To se děje tak, že spolu s ním jsou vyloučeny i škodlivé látky, které se usazují na dně.

Použití aktivního uhlí. Část látky (několik tablet) je zabalena do silné vaty nebo pokryta vatovými tampony, čímž se vytvoří domácí filtr. Prolijte vodou a nalijte do čisté nádoby. Tato jednoduchá technologie pomůže odstranit nečistoty a odstranit sediment.

Mineralizace pomocí minerálů: šungit a křemík. Tyto přírodní materiály skvěle čistí a dezinfikují pitné tekutiny. Proces se provádí tímto způsobem: vzorky hornin se umístí na dno nádoby a nechají se 2 – 3 dny vyluhovat. Tento způsob čištění je naprosto bezpečný a ideální pro použití v domácnosti. Účinnou metodou bude, pokud voda zapáchá železem a má nepříjemnou, štiplavou pachuť.

Železo je jedním z nejběžnějších kovů na planetě. Je přítomen v podzemních horninách, vodě, rostlinách a podílí se na životě živých organismů. Bez železa nebude život.

V některých situacích se to však stává problémem. To je železo ve vodě, když kapalina obsahuje přebytek látky. Proto je pro každého člověka důležité vědět o jeho kvalitě a složení.

Jak se železo objevuje ve vodě?

Odkud pochází železo ve vodě?

Železo proniká do vody dříve, než vstoupí do potrubí nebo autonomního zdroje vody. To se obvykle provádí při proudění podzemní vody, kdy dochází k destrukci podzemních hornin aktivující uvolňování prvku.

Nejnebezpečnější jsou železnaté sloučeniny, které vznikají v důsledku vysoké kyselosti půdy nebo blízkosti čistících zařízení a instalací.

Kov aktivně interaguje s bakteriemi a všemi druhy chemických prvků, což nakonec způsobí jeho přeměnu na oxidy a koloidní formy. Jsou to ty, které vážně poškozují lidské zdraví.

Jaké jsou různé formy železa?

Když je ve vodě přítomno železo, prvek může nabývat různých forem. Nejdůležitější jsou následující:

 1. 1. Rozpustný (dvojmocný) – neovlivňuje barvu kapaliny, ale dodává jí kovovou chuť a vůni. Když taková voda zůstane v otevřené nádobě delší dobu, sediment padá na dno.
 2. 2. Nerozpustný (oxidovaný, trojmocný) – poskytuje charakteristický odstín, od světle žluté po špinavě hnědou. Sráží se ve velkých vločkovitých částicích.
 3. 3. Organické sloučeniny Fe s látkami obsahujícími uhlík – voda získává nažloutlou barvu, ale po procesu usazování není pozorován žádný sediment.
 4. 4. Bakteriální – výsledek životně důležité činnosti bakterií, které vytvářejí rosolovitou hmotu na vnitřních stěnách vodovodu. Bude snadné jej detekovat podle specifického duhového filmu, který se objeví na povrchu.
READ
Jakou plodinu lze vysévat po lnu?

Odrůdy železa ve vodě

Normy obsahu železa

WHO nestanovila číselnou hodnotu, která by omezovala obsah železa ve vodě. Odborníci uvádějí nedostatečné údaje o vlivu prvku na lidský organismus při nadměrné konzumaci.

Organizace však stanovila velikost tolerovatelného denního příjmu Fe (TDI). Je to 0,8 mg na kilogram hmotnosti nebo 2-3 mg železa na litr tekutiny. Voda se železem v takových koncentracích podle odborníků lidem neškodí.

I když však taková tekutina není nebezpečná, rozhodně ji nebudete chtít pít. I když voda obsahuje méně než 3 mg/litr látky, její spotřebitelské vlastnosti a kvalita zůstávají velmi žádoucí. Má nepříjemné aroma a „železnou“ chuť. Lidské receptory přitom dokážou rozpoznat koncentraci vyšší než 1 mg/litr Fe v kávě nebo čaji.

Jak zjistit, zda je ve vodě hodně železa?

Informace o složení vody v městském vodovodu jsou obvykle zveřejňovány na webových stránkách veřejných služeb. Co ale dělat, když vodu získáváte pomocí vlastní studny nebo vrtu?

Prvním krokem je provedení vizuální analýzy. Existuje řada příznaků, které signalizují, že systém obsahuje vodu s vysokým obsahem tohoto mikroelementu:

 1. 1. Tekutina má výraznou kovovou chuť.
 2. 2. Nádobí a vodovodní armatury jsou pokryty hrubým povlakem žlutočerveného odstínu.
 3. 3. Světlé prádlo po vyprání ztmavne a získá cizí barvu (od žluté po hnědou), světlé prádlo rychle ztratí barvu.
 4. 4. Na vodovodních armaturách a dlaždicích se objevují rezavé pruhy.
 5. 5. Tekutina, která je na první pohled čirá, dává po krátkém usazení sediment;
 6. 6. I když nejsou žádné sedimentární vločky, voda zůstává hnědá a zakalená.

Tyto vnější znaky samozřejmě pomáhají určit, že ve vodě je hodně Fe. Ale nemusí být vždy přítomny, když je přebytek kovu. Proto je nejsprávnějším rozhodnutím poslat vzorek do laboratoře k testování. Analýza se provádí na placeném základě, ale umožňuje přesně porozumět koncentraci škodlivých nečistot.

Na otázku, zda je možné se vodou obsahující železo mýt, používat k pití, vaření a pro domácí účely, je odpověď téměř vždy kladná. Je však důležité znát koncentraci látky, aby se předešlo negativním důsledkům.

Stanovení železa ve vodě

Železo ve vodě je pro tělo škodlivé

Když množství Fe v pitné vodě výrazně překračuje normu, nutně to má negativní vliv na člověka a jeho celkový stav. Přebytečné mikroelementy nejsou absorbovány a nejsou zcela eliminovány.

Tím je zajištěno postupné hromadění železa ve tkáních a vnitřních orgánech, což vede k jejich destrukci.

Druhým důvodem špatného zdravotního stavu je vytěsnění dalších prvků (zinek, vápník, měď), které jsou pro zdraví člověka důležité.

Důsledky pití tekutin obsahujících vysoké koncentrace železa zahrnují:

 • – zvýšení velikosti jater;
 • – zhoršení složení krve;
 • – problémy se srdečním rytmem;
 • – zvýšené riziko mrtvice, infarktu myokardu;
 • – poruchy trávení;
 • – dysfunkce štítné žlázy;
 • – alergické reakce;
 • — rozvoj dermatitidy;
 • — vysoká náchylnost k onkologii gastrointestinálního traktu a genitourinárního systému;
 • – velká únava, častá slabost, špatná paměť, roztržitost.
READ
Kdy dát Milbemax psovi?

Takové poškození od železa, které končí s vodou v našem těle, vážně podkopává naše zdraví, zhoršuje náš stav a snižuje naši aktivitu.

Poškození vody železem pro člověka

Co je ještě nebezpečné na vodě s přebytkem železa?

Poškození vody nadměrně nasycené železnými složkami není omezeno na stav lidského těla. Má přímý dopad na komunikaci:

 1. 1. Intenzivní hromadění rzi způsobuje blokády, jejichž odstranění je problematické. Po odstranění ucpání poteče z kohoutku nějakou dobu rezavá voda. Nelze jej použít, měli byste počkat, až se zcela vymyje a nečistoty odtečou.
 2. 2. Kovové nečistoty kazí vodovodní armatury, jejichž světlý povrch je pokrytý plakem a skvrnami, které se neuvěřitelně obtížně odstraňují.
 3. 3. Když se železné bakterie koncentrují ve vodovodním systému, vede to k velkým poruchám. Zároveň tak může na velké ploše dojít k zablokování komunikací, které v důsledku budou muset řešit specialisté.

Poškození vody železem pro zařízení

Základní možnosti čištění vody

Denně pít vodu se železem, používat ji v běžném životě a koupat se v ní je pro člověka zkouškou. Negativním následkům se můžete vyhnout, pokud přijmete vhodná opatření. K odstranění látkových nečistot lze použít různé účinné metody.

Aerace

Obohacení kapaliny kyslíkem, které zajišťuje zadržení nečistot a jejich vysrážení. Specifickým rysem techniky je schopnost zpracovávat velké objemy vody a také schopnost pracovat za podmínek jakékoli teploty.

Provoz provzdušňovací čistírny však vyžaduje značné množství elektrické energie a specializovanou technickou údržbu.

Provzdušňování vody železem

Reverzní osmóza

Je třeba zdůraznit, že reverzní osmotické filtry byly vyvinuty a používají se především v případech, kdy jsou problémy s vysokou tvrdostí. Ale vysoká úroveň účinnosti membrán jim umožňuje účinně se zbavit malých koncentrací železa a zachytit látku na molekulární úrovni.

Kromě toho je tato technika účinná pro eliminaci rozpuštěných kontaminantů.

Iontově výměnné filtry

Základem je použití vícesložkových katalytických iontoměničových pryskyřic s jedinečnou schopností nahradit železité ionty rozpustných sloučenin ionty sodíku. Existuje omezení pro použití instalací – nepřítomnost trojmocného Fe v pitné kapalině, jinak se filtr rychle ucpe.

Iontově výměnné vodní filtry

Lidové cesty

Použití domácích možností čištění samozřejmě neumožňuje dosáhnout vysoké kvality vody, jako u továrních filtračních systémů. Je však docela možné zlepšit vlastnosti kapaliny. Domácí čistička se stává dočasným opatřením k získání kvalitní vody v době potřeby. Mezi tyto metody patří:

 1. 1. Usazení – trvá několik hodin, poté se voda opatrně přelije do čisté nádoby tak, aby sediment zůstal na dně staré nádoby.
 2. 2. Zmrazení – měli byste počkat, až většina tekutiny ztuhne, zbytek scedit a vzniklý led rozmrazit a použít.
 3. 3. Uhlíková filtrace – domácí filtr z uhlíku, obalený čistou gázou nebo látkou, při průchodu odstraňuje z vody velké kovové částice.

Když voda, kterou člověk konzumuje, obsahuje hodně železa, je to minimálně nepříjemné. Maximálně to představuje nebezpečí pro vodovodní systém a zdraví každé osoby, která takovou tekutinu konzumuje. Navíc přínosy a poškození látky závisí na její koncentraci.

Důležité je včas identifikovat problém, věnovat pozornost varovným signálům obsahu kovů ve vodovodu, ověřit jeho přítomnost laboratorním rozborem a následně jej vyřešit instalací vhodného filtračního zařízení. Železná voda, která neobsahuje vysoký obsah Fe, poskytne výhody a snadné použití.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: