Kdo je agresivnější, vosa nebo sršeň?

Sršeň a vosa jsou dva druhy hmyzu, které mají mnoho charakteristických rysů. Liší se nejen svým vnějším popisem, ale také svými stanovišti a také škodou, kterou mohou způsobit lidem.

Sršni patří do čeledi pravých vos, jsou velkými zástupci této čeledi. Mají husté tělo, zbarvené žlutě a černě. Sršni si staví hnízda v zemi nebo v dutinách stromů. Sršní hnízdo se skládá z několika vrstev hnízdního materiálu – dřevní hmoty a slin. Sršni jsou predátoři a živí se jiným hmyzem.

Vosy patří do rodiny pravých vos. Jejich tělo je tenké a úzké, zbarvené žlutě a černě. Vosy si staví svá hnízda na různých místech: v zemi, na zdech budov, pod střechou a dokonce i ve včelích úlech. Vosí hnízdo se skládá z buněk obsahujících vajíčka a larvy. Vosy se živí především hmyzem, ale mohou se živit i ovocem a sladkými tekutinami.

Oba tyto druhy hmyzu představují pro člověka nebezpečí. Mohou zaútočit, pokud cítí, že jejich hnízdo nebo jejich potomci jsou ohroženi. Bodnutí sršněm nebo vosou může u člověka způsobit silnou bolest a alergickou reakci. Pokud je tedy hnízdo tohoto hmyzu objeveno v blízkosti lidského biotopu, je nutné přijmout opatření k jeho zničení nebo přemístění.

Celkově sršni a vosy sdílejí mnoho podobností, ale také se liší v mnoha aspektech jejich života a interakcí s lidmi. Pochopení těchto rozdílů pomůže člověku zbavit se nebezpečí, které tento hmyz představuje.

Vlastnosti života hmyzu

Sršeň a vosa jsou dva druhy hmyzu, které se liší nejen vzhledem, ale i základními životními vlastnostmi. Interakce s lidmi u tohoto hmyzu má také své vlastní charakteristické rysy.

Jedním z hlavních rozdílů mezi sršněm a vosou a čmelákem a včelami je typ a umístění stanoviště. Sršni a vosy si staví hnízda na různých místech: pod střechou, v jeskyních, v zemi nebo ve vysokých trávách. Na rozdíl od čmeláků, kteří si staví hnízda v podzemních norách nebo dírách ve stromech, sršni a vosy preferují místa, kde mohou být více skryti a chráněni.

Také popis sršňů a vos se liší od popisu čmeláků a včel. Sršni jsou velký hmyz s pestrobarevným tělem, zatímco vosy jsou obvykle menší a štíhlejší. Mají také různá stanoviště a hnízda si staví různými způsoby. Sršni si staví velká hnízda z celulózy, ve kterých může být až několik tisíc jedinců. Vosy si naproti tomu staví malá hnízda z hlíny nebo dřeva, obvykle obsahující několik jedinců.

Hlavní rozdíly mezi sršněm a vosou a čmelákem a včelami jsou v jejich nebezpečnosti pro člověka. Sršni a vosy mohou být agresivní a nebezpečné pro lidi, zvláště pokud mají pocit, že jejich hnízdo je ohroženo. V případě napadení mohou člověka bodnout, což může způsobit těžké alergické reakce a dokonce anafylaktický šok. Včely a čmeláci naopak lidi většinou nenapadají a nepředstavují takové nebezpečí.

Sršních a vosích hnízd se můžete zbavit pomocí speciálních prostředků nebo kontaktováním specialistů. Pokud najdete hnízdo tohoto hmyzu v blízkosti obytných nebo pracovních prostor, nedoporučuje se pokoušet se je zničit sami, protože to může vést k napadení hmyzem a zvýšit nebezpečí pro lidi.

Charakteristické rysy hnízda

Sršní a vosí hnízda se mohou výrazně lišit v závislosti na druhu hmyzu. Vosí úly se vyznačují konstrukční složitostí a rozmanitostí tvarů. Mohou být vyrobeny z hlíny, písku nebo dřeva a jejich velikosti se mohou lišit od několika centimetrů až po metry. Sršni si staví hnízda z kusadel, které sbírají z rostlinných materiálů, jako je dřevo a tráva. Sršní hnízda jsou obvykle velká a skládají se z několika částí.

Důležitým znakem hnízda je jeho umístění a stanoviště. Vosí úly lze často nalézt na stromech, v zemi nebo dokonce pod střechami budov. Sršní hnízda se nacházejí v podzemních norách, jeskyních nebo větvích stromů.

Sršní a vosí hnízda mohou představovat nebezpečí pro člověka. Při kontaktu s tímto hmyzem mohou zaútočit a použít žihadla k obraně. Bodnutí sršněm a vosou může způsobit silnou bolest a alergické reakce, včetně anafylaktického šoku, který může představovat hrozbu pro lidský život.

READ
Kdy sklízet cibuli Podle lidové moudrosti?

Chcete-li se zbavit sršních a vosích hnízd, musíte kontaktovat profesionály, protože nesprávná interakce s hmyzem může být nebezpečná. Profesionálové obvykle používají specializované vybavení a techniky k účinnému a bezpečnému odstraňování hnízd.

Jaký je rozdíl mezi vosou a sršněm a čmelákem?

Vosy a sršni jsou charakteristické druhy hmyzu, které mohou svým bodnutím způsobit nebezpečí pro člověka. Navzdory tomu, že patří do stejné rodiny, mají řadu rozdílů ve svých vlastnostech a interakci s prostředím.

Vosa a sršeň mají na rozdíl od čmeláka agresivnější charakter a tendenci napadat lidi. Jsou schopni zaútočit při sebemenším ohrožení a jejich bodnutí může u člověka způsobit silnou bolest a alergickou reakci. Zároveň čmeláci sice mají žihadlo, ale na obranu ho používají méně často, raději se drží dál od lidí.

Dalším rozdílem mezi vosami, sršněmi a čmeláky je jejich stanoviště. Vosy a sršni si staví hnízda v zemi, v dírách ve stromech nebo pod střechou budovy a vytvářejí tak velké sociální kolonie. Zatímco čmeláci si staví hnízda raději pod zemí, v dutinách nebo dutinách, stejně jako v ptačích hnízdech.

Další vlastností vos a sršňů je jejich schopnost zbavit se nežádoucího hmyzu. Jsou to predátoři a živí se jiným hmyzem, včetně pavouků, mravenců a mšic. Zatímco čmeláci se více zajímají o opylování květin a jsou prospěšnými opylovači rostlin.

Vosa a sršeň se tedy od čmeláka liší svými vlastnostmi a chováním. Jsou agresivnější, staví si velká společenská hnízda a raději loví jiný hmyz. Zatímco čmeláci jsou mírumilovnější, staví si hnízda pod zemí a hrají důležitou roli při opylování rostlin.

jaké jsou rozdíly

jaké jsou rozdíly

Sršeň a vosa jsou dva druhy hmyzu, které mají řadu charakteristických rysů. Liší se jak ve vnějším popisu, tak ve vlastnostech života a interakce s lidmi.

Vnější rozdíly: Sršeň je velký a silný hmyz, jeho délka může dosáhnout 3 cm. Vosa je o něco menší a obvykle nepřesahuje 2 cm. Kromě toho je tělo sršňů natřeno jasnými barvami, zatímco vosy mají skromnější odstíny žluté a černé.

Vlastnosti života: Hlavním rozdílem mezi sršněmi a vosami je stavba hnízd. Sršni si staví hnízda z mastixových buněk, které vytvářejí z dřevní hmoty, vosy si hnízda staví nejraději z kusadel. Sršni a vosy se také liší v preferencích stanovišť: sršni preferují lesy a parky a vosy se mohou usadit v zahradách, květinových záhonech a dokonce i v městském prostředí.

READ
Je možné krmit kuřata jablky?

Lidská interakce: Sršni i vosy mohou pro člověka představovat určité nebezpečí. Když jsou chyceni v úlu nebo hnízdě, mohou zaútočit na obranu svých potomků a území. Sršni jsou však obvykle agresivnější a pro člověka nebezpečnější, protože jejich bodnutí je schopné proniknout ochranným oděvem.

Obecně mají sršni a vosy řadu rozdílů, včetně vnějších znaků, životních návyků, struktury hnízda a interakce s lidmi. Když znáte tyto rozdíly, můžete lépe porozumět jejich chování a zbavit se problémů spojených s jejich přítomností.

Jak se zbavit úlu

Různé druhy vos a sršňů si staví svá hnízda pro život a interakci s lidmi. Hlavními rozlišovacími znaky vosích a sršních úlů je jejich popis a nebezpečí pro člověka.

Vosí úly, na rozdíl od sršňů, mohou být vytvořeny na různých místech. Mohou být umístěny na otevřených plochách, v zemi nebo v prázdných prostorách v domácnostech. Sršní hnízda se obvykle nacházejí na vyvýšených místech, například na stromech nebo pod střechami budov.

Zvláštností vosích hnízd je, že mohou obsahovat několik stovek jedinců, zatímco hnízda sršní obvykle obsahují několik desítek jedinců. Pokud jde o nebezpečí pro člověka, vosy a sršni se liší svým chováním. Vosy jsou agresivnější a častěji napadají člověka, pokud se cítí ohroženi. Sršni obvykle útočí pouze v případě, že jejich hnízdo bylo narušeno.

Pokud se potřebujete včelstva zbavit, je třeba se obrátit na specialisty, jako jsou deratizátoři nebo včelaři. Vědí, jak bezpečně odstranit hnízdo a zabránit opětovnému vytvoření úlu. Je důležité si uvědomit, že pokus o zničení úlu na vlastní pěst může být nebezpečný a vést k kousnutí a alergickým reakcím.

Vosy a sršni se tedy liší v jejich stanovištích, velikosti jejich hnízd a jejich vztahu k lidem. Pokud se potřebujete zbavit úlu, měli byste kontaktovat odborníka, abyste zajistili, že postup odstranění hnízda je bezpečný a účinný.

Lidská interakce

Interakce vos a sršňů s lidmi má své vlastní charakteristiky. Liší se jak vnějšími vlastnostmi, tak stupněm nebezpečí, které pro člověka představují.

Vosy a sršni hnízdí na různých místech, jejich hnízda mají charakteristické rysy. Vosy si staví hnízda pod zemí, v trávě nebo v dutých stromech. Sršní hnízda jsou v zemi nebo jsou připevněna k větvím stromů. Pokud narazíte na hnízdo tohoto hmyzu, může být člověk v nebezpečí.

Sršni jsou agresivnější než vosy. Mohou napadnout člověka, pokud ho považují za hrozbu pro své hnízdo nebo pro sebe. Vosy obvykle na lidi neútočí, pokud pro ně nepředstavují hrozbu.

Doporučujeme přečíst: Čmelák – rozmanitost druhů s barevnými fotografiemi, základní výživa a délka života, role v ekosystému

Pokud člověk narazí na hnízdo vos nebo sršňů, je důležité vědět, jak se správně chovat. V první řadě je potřeba zachovat klid a vyhnout se rychlým pohybům, abyste si nevyprovokovali hmyz. Pokud začnou útočit vosy nebo sršni, musíte jejich stanoviště co nejrychleji opustit.

K ochraně před vosami a sršněmi můžete použít speciální prostředky, jako jsou repelenty nebo speciální oblečení. Nejspolehlivějším způsobem, jak se zbavit možného nebezpečí od tohoto hmyzu, je však prevence a vyhýbání se setkání s nimi.

READ
Krmení hortenzií na podzim: co a jak hnojit pro bujné kvetení

Popis hlavních odrůd

Vosy a sršni jsou nejznámějším hmyzem, který může způsobit problémy lidem. Od ostatního hmyzu se liší velkou velikostí a jasnými barvami. Vosy a sršni většinou žijí na různých místech, kde lze najít dostatek potravy pro svá mláďata. Hnízda si staví na nepřístupných místech, jako jsou prázdné úly, duté stromy nebo hliněné nory.

Vosy a sršni mohou představovat nebezpečí pro člověka. Mohou být agresivní a zaútočit, pokud cítí ohrožení jejich hnízda nebo potomků. Ve většině případů však neútočí, pokud nejsou vyrušeni nebo přímo v cestě hnízda.

Vosy a sršni mají charakteristické rysy, které je pomáhají odlišit od sebe navzájem. Vosa je známá svým tenkým pasem a jasnými barvami. Má také hnízda ve tvaru koule, která si staví ze svých kusadel a slin. Co se sršně týče, má masivnější tělo a agresivnější chování. Jeho hnízda jsou obvykle vyrobena ze dřeva a jsou větších rozměrů.

Jedním z rysů vos a sršňů je jejich interakce s lidmi. Mohou být užitečným hmyzem na zahradě, protože se živí rostlinnými škůdci, jako jsou mšice a pavouci. Jejich žihadlo však může lidem způsobit bolestivá kousnutí, takže je třeba být v jejich blízkosti opatrní.

Nebezpečí pro člověka

Sršni a vosy představují pro člověka nebezpečí díky svému jedu, kterým se v případě ohrožení brání. Bodnutí sršněm nebo vosou může způsobit silnou bolest, otok, svědění a zarudnutí kůže, v některých případech se mohou objevit alergické reakce včetně anafylaktického šoku.

Charakteristické rysy sršňů a vos od čmeláků a včel spočívají v základních charakteristikách jejich života a hnízda. Sršni a vosy si staví hnízda z dřevní hmoty, na rozdíl od čmeláků a včel, které staví úly z vosku. Kromě toho mají sršni a vosy agresivnější povahu a obvykle zaútočí, pokud je člověk v blízkosti jejich hnízda nebo ho omylem rozšlape.

Pokud se potřebujete zbavit sršňů nebo vos, je lepší kontaktovat odborníka, protože nesprávná interakce s tímto hmyzem může vést k kousnutí a alergické reakci. Specialisté budou schopni analyzovat situaci, identifikovat druh hmyzu a navrhnout nejúčinnější způsoby, jak proti němu bojovat, minimalizovat riziko pro člověka.

Hymenoptera je velký řád hmyzu, včetně mnoha druhů a rodů. Není divu, že si je lidé mezi sebou pletou a nevědí, jak se vosy a sršni nebo další členové rodiny liší.

Znalost podrobností o tomto hmyzu vás ochrání před nebezpečím nevhodného kontaktu s nimi.

jaké jsou rozdíly

Entomologové věnují většinu svého života studiu hmyzu, a tak mohou snadno vysvětlit, jak se liší sršeň nebo čmelák od vosy. Rozdíl mezi sršněm a vosou je především ve velikosti. Sršni jsou největší ze všech společenských vos. Skupina podčeledi Hymenoptera, která používá papír ke stavbě hnízd.

Jaký je rozdíl mezi sršněm a vosou - 5 rozdílů a další nuance

Velikost ale není jediný rozdíl mezi sršněm a vosou. Liší se také pigmentací. Běžné vosy mají klasickou žlutou barvu, zatímco sršni jsou tmavší, často hnědé. Liší se i ráže hrotu. Ačkoli je sršeň největší z blanokřídlých, používají ho mnohem méně často než vosy, protože jsou méně agresivní.

Video

Vlastnosti života hmyzu

Sršeň a vosa jsou druhy sociálního hmyzu. Socializovaní blanokřídlí zvětšují populaci kladením vajíček královnou. Jedno oplodnění jí stačí k rozmnožení více než 2000 dělnic. Staví hnízda. Aktivita tohoto hmyzu je ovlivněna ročním obdobím.

READ
Cypřiš Nana Gratsilis, Tatsumi Gold, Aurora, Rashahiba

Vosy se od včel liší tím, že neprodukují med a jejich krmné návyky se mohou u jednotlivých druhů lišit.

Vosí dieta:

  1. V létě se živí květovým nektarem, včelím medem, šťávami z ovoce, zeleniny a bobulí. Milují sladkosti, stejně jako shnilá jídla.
  2. Hmyz přitahuje kvas, limonády, ovocné a zeleninové šťávy, džemy a sirupy.
  3. Predátoři často napadají včelí rodiny a zničí úl za pouhé 2 hodiny. Jedí med, včely se berou ke krmení larev.

Jaký je rozdíl mezi sršněm a vosou - 5 rozdílů a další nuance

Sršni loví své menší protějšky – vosy, mouchy, housenky.

Vnější rozdíly

Externě je tento hmyz velmi podobný, ale velikost jejich těla se liší. Délka těla sršní královny dosahuje 4-5 cm, pracující jedinci a samci jsou kratší. Vosa obecná je ve srovnání s jinými blanokřídlými středně velká. Dělníci dosahují délky 1,2-1,4 cm, samice – 1,8 cm.

Jaký je rozdíl mezi vosou a sršní, je jasné, pokud věnujete pozornost jejich barvě a dalším vlastnostem. Malé vosy nemají na těle žádné odstíny hnědé: jejich převládající barvy jsou žlutá a černá. Jejich velcí příbuzní mají vždy hnědý odstín, hlavně na hlavonožci.

Jaký je rozdíl mezi sršněm a vosou - 5 rozdílů a další nuance

Oba členové rodiny mají charakteristický tenký pas, silné čelisti a velké zrakové orgány. Jejich velikost a tvar hlavy se však výrazně liší. Sršni mají téměř kulatou hlavu se širokým zátylkem. Vosí hlavy jsou malé velikosti a mírně zúžené na základně.

Charakteristické rysy hnízda

Vosy a sršni si staví velmi podobná hnízda. Lišit se budou především barvou. U prvního je šedý a u druhého nahnědlý. Ke stavbě používá tento hmyz shnilé dřevo a březovou kůru, takže vytváří nahnědlý stavební materiál.

Jaký je rozdíl mezi sršněm a vosou - 5 rozdílů a další nuance

Pobytové konstrukce pro blanokřídlé jsou vícepatrové a mají tvar oválu, hrušky nebo koule. Počet obyvatel závisí na velikosti domu. Není možné rozeznat vosu od sršně podle umístění jejich hnízd, protože si podobně staví své domovy ve starých dutinách v kmenech stromů, ptačích hnízdech, pod střechou lidských domů nebo na půdách.

vosí hnízdo

Vosy a jejich zvláště velcí příbuzní musí samostatně získávat materiál pro stavbu. Vosy k těmto účelům využívají staré pařezy, stromy, ploty a různé dřevostavby, takže barva jejich domu je vždy převážně šedá.

Jaký je rozdíl mezi sršněm a vosou - 5 rozdílů a další nuance

Po nalezení vhodného materiálu se na něm hmyz usadí, navlhčí ho svými slinami a začne seškrabávat jemná dřevěná vlákna, přičemž provádí zpětné pohyby. Výkonné čelisti jí pomáhají nasbírat dostatečné množství materiálu.

Po předběžné přípravě jde hmyz tam, kde plánuje postavit hnízdo. Vosa hroudu hmoty ještě jednou zpracuje svými čelistmi a důkladně ji navlhčí lepkavým sekretem.

Z připraveného stavebního materiálu provádí hmyz manipulace k vytvoření hnízdních buněk. Za tímto účelem rozvine několik pruhů materiálu v kolmém směru. V důsledku toho se vytvoří tenká papírová stěna další buňky a po chvíli úplné obydlí.

sršní hnízdo

Sršni jsou také známí svými dobrými stavebními schopnostmi. Svá hnízda si tvoří ze shnilého dřeva. Hmyz ho žvýká a zvlhčuje slinami. Z výsledného materiálu vytvářejí plástve a rám hnízda, místo lepidla používají sliny. Vysušený rám připomíná vlnitý papír. Barva je nejčastěji nahnědlá, ale odstín se liší podle druhu dřeva.

READ
Jakou květinu nemá mandelinka bramborová ráda?

Jaký je rozdíl mezi sršněm a vosou - 5 rozdílů a další nuance

Tento velký hmyz v následujícím roce svá hnízda nikdy nevyužije. Po přezimování sršní královna hledá vhodné místo pro stavbu nového domova. Ke stropu připevní malou nohu, na které jsou upevněny první buňky plástve.

Sršní hnízdo roste shora dolů. Počet vrstev se postupně zvyšuje a vytváří se vícevrstvá skořápka. Čím více vrstev plástů bude položeno, tím větší bude populace žijící v tomto domě. Skořápka konstrukce až 8 cm chrání larvy před letními horky, změnami teplot a průvanem.

Lidská interakce

Vosí bodnutí zná mnoho lidí. Jedná se o poměrně agresivní hmyz, který v primárně nebezpečných situacích okamžitě zaútočí. Sršni se vyznačují tím, že se vůči lidem chovají méně agresivně, ale jsou schopni zaútočit, pokud cítí nebezpečí pro sebe nebo své příbuzné.

Video

Vosy a sršni: proč je jejich bodnutí nebezpečné?

Malí blanokřídlí často končí v držení lidí. Lákají je zásoby jídla. Volně vstupují do obytných prostor otevřenými okny, ale koušou jen v případě, že cítí, že je něco ohrožuje.

Jaký je rozdíl mezi sršněm a vosou - 5 rozdílů a další nuance

Útok roje je zvláště nebezpečný pro člověka. Vosy se vyznačují tím, že dokážou bodnout 2-3x za minutu. Zapíchnou člověku pod kůži žihadlo a vstříknou do něj jedovatou látku. Pokud se velké množství jedu dostane do systémového krevního oběhu oběti současně, následky mohou být velmi nepředvídatelné.

Sršeň

Chování sršňů se liší podle jejich chuťových preferencí. Milují sladkosti (med, cukr, ovoce, bobule). K lidem se ale chovají méně agresivně. Hmyz útočí pouze v případě, že vidí skutečné nebezpečí pro sebe nebo své příbuzné. Při péči o larvy zabíjejí hmyz, housenky a pavouky.

Jaký je rozdíl mezi sršněm a vosou - 5 rozdílů a další nuance

Oproti vosímu bodnutí se sršni liší tím, že bodají méně bolestivě, ale také vyvolávají alergickou reakci. Oběť pociťuje otok, hyperémii kousnuté oblasti, bolest a místní zvýšení teploty. A u alergika je stav charakterizován nevolností, zvracením, celkovým úbytkem síly a dýchacími problémy.

Jak se liší od čmeláka?

Lidé bez zoologického vzdělání si sršně pletou nejen s vosami, ale i s čmeláky. Nechápou, jak se sršeň liší od čmeláka.

Jaký je rozdíl mezi sršněm a vosou - 5 rozdílů a další nuance

Entomologové zdůrazňují následující body::

  1. Sršni jsou blízko vos a čmeláci jsou blízko včely medonosné.
  2. Čmeláci jsou poměrně velcí (samice má 1,3-2,8 cm a samec 0,7-2,4 cm), ale sršni jsou větší než oni.
  3. Čmeláci jsou většinou žlutočerní, často pruhovaní. Kromě toho existují druhy čmeláků s červenými nebo oranžovými pruhy a některé druhy jsou plné černé. Jejich tělo je navíc chlupaté.
  4. Čmeláci a sršni jsou společenský hmyz. Oba druhy se ale vydávají hledat potravu samy. Čmeláci se snaží sbírat nektar dříve než ostatní blanokřídlí, kteří jsou stále ve fázi spánku.

Ve srovnání se sršněmi jsou čmeláci méně náchylní ke konfliktům. Po pochopení toho, jak se každý zástupce Hymenoptera liší, bude člověk schopen jasně pochopit, kdo je před ním. To jim pomůže jednat správně, aby se vyhnuli bodnutí.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: