V jaké vzdálenosti můžete postavit kůlnu od sousedů?

Dobrý den, v tomto článku se pokusíme odpovědět na otázku: “Vzdálenost od přístřešku k plotu sousedů.” Pokud nemáte čas číst nebo článek zcela neřeší váš problém, můžete si nechat poradit online od kvalifikovaného právníka ve formuláři níže.

Baldachýn je chápán jako statický objekt postavený bez použití základů. V podstatě se jedná o střechu, která je podepřena speciálními podpěrami (sloupy). Jedna ze stran budovy může být zeď.

Na soukromých pozemcích se často staví přístřešky, které slouží jako garáž.

Podívejme se na rozdíly mezi garáží a přístřeškem pro auto. Garáž je budova určená pro automobil nebo motocykl, která má 4 stěny. Garáž je navíc vybavena širokými vraty pro vjezd vozidel.

Baldachýn nesmí mít více než 3 stěny. Rovněž není vybaven branou.

Podle urbanistických norem není baldachýn považován za projekt investiční výstavby. Protože to nemá žádný základ.

Ale v právním smyslu je třeba situaci posuzovat individuálně.

Pokud budova splňuje následující pravidla, pak je uznána jako projekt investiční výstavby.

Počet p / p Pravidla
1 Nelze přemístit bez poškození konstrukce
2 Nelze rozebrat
3 Postaveno na základech
4 Má stacionární sítě (elektřina, voda)
5 Registrováno u ZISZ

Stavební normy ve vztahu k plotu sousedního pozemku

Hlavní standardy pro budovy na letní chatě (zahradní pozemek) ve vztahu k plotu jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce níže.

Budova, objekt Vzdálenost sousedova plotu, metry
Obytný dům 3
Garáž, sauna, lázeňský dům, altán 1
Drůbežárna, voliéra, stavby pro hospodářská zvířata 4
Skleník 1
Umělý bazén nebo jezírko 3
Včelí úly 10
Stromy přes 15 m vysoké 3
Stromy do 15m 2
Keř až 2 m 1

Je možné umístit kůlnu blízko plotu?

Před umístěním kůlny v blízkosti plotu byste měli vzít v úvahu všechny nuance těchto stavebních prací. Při výběru lokality si musíte ujasnit, do jaké kategorie váš pozemek patří. Pozemek pro individuální bytovou výstavbu lze zhotovit pro individuální výstavbu. Na takovém území je povolena jakákoli investiční výstavba. Soukromý pozemek pro domácnost – nezbytný pro výstavbu vedlejší farmy, užitkového bloku a zahrady a šatny. Na takovém místě nelze stavět obytné domy. DNP – na takovém místě můžete postavit jakékoli obytné budovy. SNT – pro obytné a komerční budovy. Je třeba vzít v úvahu i požární předpisy. Vzdálenost od stodoly k plotu by měla být určena materiálem, ze kterého je konstrukce postavena. Pokud se jedná o strom, který je snadno hořlavý, pak stojí za to držet takové budovy co možná nejdále od plotů a jiných oblastí. Když je kůlna blízko plotu sousedů, musíte tuto záležitost nejprve probrat se sousedem. Pokud problém nelze vyřešit na této úrovni, měli byste kontaktovat vyšší orgány, které takové problémy řeší.

Plot na letní sídlo – cena s montáží, plot od výrobce.

Důvody, proč si u nás stavby objednat: Je-li vaším cílem koupit a nainstalovat kvalitní plot, pak je potřeba vybrat vhodného dodavatele, který vám v krátké době vyrobí a namontuje spolehlivé ploty. Naše společnost ZABOR-SEVER je připravena se s tímto úkolem vyrovnat a nabídnout výhodné podmínky spolupráce. Pokud je otázka, proč si objednat plot právě u nás, pak je pro to mnoho důvodů.

Za klíčové jsou považovány: 1. Zaměstnáváme kvalifikované, zkušené specialisty. Kvalifikovaně vypracují projekt, vyrobí podle něj výrobky a nainstalují jej na místě.

To znamená, že budeme poskytovat celou škálu služeb na klíč.2.

Naše poloha vzhledem k mnoha městům v moskevské oblasti je výhodná.3.

Stavební normy ve vztahu k plotu sousedního pozemku

Hlavní standardy pro budovy na letní chatě (zahradní pozemek) ve vztahu k plotu jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce níže.

Budova, objekt Vzdálenost sousedova plotu, metry
Obytný dům 3
Garáž, sauna, lázeňský dům, altán 1
Drůbežárna, voliéra, stavby pro hospodářská zvířata 4
Skleník 1
Umělý bazén nebo jezírko 3
Včelí úly 10
Stromy přes 15 m vysoké 3
Stromy do 15m 2
Keř až 2 m 1

Porušování práv sousedů v okolí: přezkum soudní praxe

Člověk je od přírody sobecký tvor. Tento trend je jasně vidět na obrovském počtu soudních sporů mezi sousedy. A zásahy do cizího majetku s sebou často nenesly žádný zlý úmysl. Například jistý Vasja bydlel na svém pozemku 10 let a pozemek vedle byl prázdný. A Vasya se rozhodl postavit lázeňský dům na svém vlastním místě, kde to pro něj bylo výhodné, ale bez porušení hranic. A najednou se z ničeho nic objeví Vasyův soused. A staví garáž nedaleko od lázní. A střecha lázeňského domu, jak se ukázalo, je vyrobena tak, že z ní padá sníh přímo tam, kam auto vjede. A tady místo sousedského přátelství začíná právní bitva.

READ
Kam investovat peníze s 20 % ročně?

Bohužel nelze dopředu říci, na kterou stranu se soud v takových situacích postaví. Nehledě na to, že mnohé aspekty jsou v zákonech jasně dané. V tomto článku uvedeme příklady některých soudních rozhodnutí v situacích se sousedskými „válkami“.

Demolujte břízy, jedle, jabloně a záchody: soud souhlasil s masivním porušováním práv sousedů

Okresní soud Kaltansky v Kemerovské oblasti, 2015.

Žalobce se obrátil k soudu s požadavkem, aby byl žalovaný povinen zbourat vzrostlé břízy nacházející se ve vzdálenosti 0,98 m od hranice pozemku, jedle (0,3 m od hranice), jabloň překračující hranici a toaletu 0,4 metru od jejího místa.

Argumenty žalobce. Stromy jsou vysoké, staré, v havarijním stavu, nad plochou visí větve s nebezpečím pádu na ni, část plochy je zastíněna. Žena se nejprve snažila se sousedkou domluvit a požádat ji, aby stromy uklidila. Žádosti byly ignorovány. Navíc kontaktovala předsedu SNT a měla v rukou výpis z představenstva SNT, který jí umožnil pokácet větve vyčnívající do areálu. Umístění toalety bylo v rozporu s SP 42.13330.2011 a SNiP 30-02.97. Ještě před soudem bylo provedeno technické vyšetření, jehož výsledky potvrdily argumenty žalobce.

Protiargumenty obžalovaného. Stromy (kromě jabloně) jsou rostlinami ochranného lesního pásu, nebyly vysazeny žalovanou a podle výpisu z valné hromady SNT nemá právo je kácet. Toaleta nenarušuje hranice majetku žalobkyně, protože její plot byl nainstalován nesprávně a její osobní území bylo nezákonně rozšířeno. Od 10 do 17 hodin není na pozemku žalobce stín stromů.

Po prostudování všech materiálů nařídil soud obžalovanému pokácet stromy a demontovat toaletu.

Stavební normy ve vztahu k plotu sousedního pozemku

Pro pohodlí jsou normy pro budovy na letní chatě (zahradní pozemek) ve vztahu k plotu sousedních nemovitostí shrnuty v samostatné tabulce.

Budova, stavba, objekt Vzdálenost sousedova plotu, metry
Obytný dům Minimálně 3
Samostatně stojící garáž, sauna, lázeňský dům, altán 1
Kurník, ovčín, další budovy pro ptactvo a dobytek 4
Skleník 1
Umělá nádrž jako rybník, koupaliště 3
Kopřivka 10
Stromy přes 3 m vysoké 3
Stromy menší než 3 m 2
Keř necelé 2 m vysoký 1

Na místě pravděpodobně není žádná jiná budova, která by měla tolik důvodů k soudu jako kůlna. Často se sousedé snaží postavit budovu blízko sousedova plotu. V řadě situací sklon přístřeškové střechy buď přesahuje sousedův pozemek, nebo umožňuje vnikání vody a sněhu na sousedův pozemek.

Je třeba se zaměřit na to, že demolice pozemku je až krajním řešením. K takovému rozhodnutí soudu je nutné, aby žalobce prokázal, že stavba porušuje jeho práva nesouvisející s vlastnickým právem. Porušení ale nelze odstranit jiným způsobem.

Ve většině případů se soud staví na stranu majitele boudy. Pokud však žalobce prokáže, že přístřešek zastíní jeho pozemek, naruší pěstování rostlin a také způsobí vlhnutí pozemku, pak může být poptávce po demontáži vyhověno.

Výsledky vyšetření slouží jako důkaz. Strana, která si dílo objednala, musí za práci znalce zaplatit.

Náklady však mohou být převedeny na žalovaného, ​​pokud budou uspokojeny požadavky žalobce.

příklad. Občan E požádal soud, aby uznal přístřešek na území jeho souseda jako nepovolenou stavbu a nechal jej demontovat. Zařízení bylo postaveno vedle jeho garáže. Žalobce vysvětlil, že kůlna má sedlovou střechu, což způsobuje srážení srážek na střechu jeho garáže. Přístřešek byl postaven těsně u plotu. Což nesplňuje požadavky na požární bezpečnost a urbanistické normy. Obžalovaný vysvětlil, že území jeho majetku neumožňuje vybudování přístřešku pro auto na jiném místě, ale pro jeho auto je to nezbytné. Výsledek zkoumání neprokázal významné pronikání vody do sousedovy garáže, protože podél okraje přístřešku byl instalován odvodňovací systém. Soud zamítl nároky žalobce.

Instalace přístřešku na místě je často dočasným řešením. To ale nebrání vzniku vleklého konfliktu se sousedy. Pokud majitel sousedního pozemku trvá na demontáži vaší stavby, musíte získat podporu právníka. Specialista pomůže zkontrolovat, zda objekt odpovídá normám a chránit zájmy u soudu. Stačí popsat problém službukonajícímu právníkovi a získat bezplatnou konzultaci.

 • Kvůli neustálým změnám v legislativě, předpisech a soudní praxi někdy nestíháme aktualizovat informace na stránce
 • V 90 % případů je váš právní problém individuální, takže nezávislá ochrana práv a základní možnosti řešení situace často nemusí být vhodné a povedou pouze ke složitějšímu procesu!
READ
Který kopr je nejvoňavější?

Obraťte se proto na našeho právníka pro konzultaci ZDARMA již nyní a zbavte se problémů v budoucnu!

Kdy a proč přišli s normami odsazení od hranic pozemku

Informace o tom, jak moc ustoupit od plotu, z ulic, ze sousedních pozemků a postavených budov během výstavby domu, jsou obsaženy v územním plánování a normách a pravidlech (SNIPs, SanPins) a jsou také zakotveny v zákoně o požáru bezpečnost.
Tyto normy byly vyvinuty již v minulém století pro bezpečnost občanů, v době, kdy soukromé vlastnictví ještě neexistovalo. Postupem času se s přihlédnutím k vývoji a rozvoji území měnily normy a pravidla spolu s další pozemkovou legislativou.
Existují kodexy správné praxe, které upravují výstavbu budov ve městě (SP 30-102-99). Existují pravidla, která stanoví rozvoj a plánování letních chat (SP 53.13330.2019).
Spolu s těmito předpisy byla přijata Hygienická pravidla, která uvádějí přípustné minimální vzdálenosti od plynovodů, farem, čistíren odpadních vod k jednotlivým budovám (SanPin 2.2.1 / 2.1.1.1200-03), jakož i požadavky na požární preventivní odrážky (123-FZ ze dne 22.07.2008 ve znění ze dne 30.04.2021. července 117 č. 4.13130.2013-FZ, SP XNUMX)
Zvažme, jaká pravidla a normy pro minimální odsazení od hranic pozemku platí při stavbě domu na letních chatách, zahradních pozemcích v SNT.

Jaká jsou pravidla pro plánování a stavbu na letních chatách SNT v roce 2022

Bohužel jen málokdo dodržuje minimální odrážky stanovené pravidly. Pokud chcete, můžete najít chybu na jakékoli letní chatě nebo zahradním pozemku, pokud majitel není perfekcionista, pokud jde o dodržování zákona. Vzhledem k tomu, že pozemky přijímané k vydání mají nejčastěji velikost 6 akrů, musíte na takovém pozemku stihnout umístit alespoň minimum: dům, lázeňský dům, bytovou jednotku a přitom nezapomenout na zahradu a zeleninová zahrada. Takže to dopadá: někde jsou budovy umístěny příliš blízko sebe, někde jsou stromy zasazeny nesprávně. Pokud se však porušení týkají výsadby stromů nebo keřů, pak můžete situaci napravit tím, že jednou nebo dvakrát oslovíte nespokojené sousedy. A pokud při stavbě chaty nebo vany nejsou dodrženy minimální odrážky od hranic pozemku? Zde je řešení problému mnohem složitější. Zvažte, jaká pravidla plánování a rozvoje platí v roce 2022, o kolik metrů ustoupit od plotu během výstavby.

Je možné postavit kůlnu blízko sousedova plotu?

DN 14 – 10.09.2012 – 15:06 jednodušší, mělo by to být jednodušší. Pojďme na „architekturu“ nebo jak se to jmenuje, stavebně-technický dozor, požádejme je o vypracování posudku nebo alespoň prověrky sousedovy stavby a taháme to k soudu s požadavkem rozebrání stavby a zadání veškeré náklady žalovanému Host 15 – 29.11.2012. 20. 59 – XNUMX:XNUMX A Může mi někdo říct, jak se přesně jmenuje zákon, který jasně říká, jaká má být vzdálenost od plotu k kůlně??

Plizzzz skoro blond 16 – 29.11.2012 – 21:23 markýzy neregulované.

Olga4114 17 – 30.11.2012 – 11:12 Asi 1 metr vrchlíku od hranice, přečtěte si odstavec 5.3.4.

SP 30-102-99 a bod 2.12. SNiP 2.07.01-89 Olga4114 18 – 30.11.2012 – 11:14 v praxi se vyskytly 2 případy: byli nuceni zbourat a přesunout markýzy sousedů.

Takže jednat. Host 19. – 02.12.2012. 13. 56 – 20:02.12.2012 Moc děkujeme! passat 21 – 39/XNUMX/XNUMX – XNUMX:XNUMX autore, je to jednodušší, podkopeš souseda a vezmeš všechnu vodu z odpadu pod jeho pozemkem.

Vzdálenosti od hospodářských budov k plotu

Stavební normy upravují umístění hospodářských budov na místě vzhledem k plotu:

 • Pokud se na území plánuje postavit přístřešek pro skladování zahradního nářadí nebo garáže, minimální vzdálenost od plotu by měla být 1 m. Sklon střechy musí směřovat k vašemu pozemku.
 • Pokud mají být ve stodole chována malá zvířata, vzdálenost od hranic pozemku bude nejméně 4 m. Skleníky používající organické hnojivo jsou umístěny ve stejné vzdálenosti od plotu.
 • U konstrukcí se zvýšeným nebezpečím požáru, kde se používá otevřený oheň, se nedoporučuje přibližovat konstrukci blíže k plotu než 5 m. Tento seznam zahrnuje vany, kotelny a sauny na tuhá paliva.
 • Vzdálenost od garáže k plotu je minimálně metr. Ale pouze v případě, že zbývající budovy jsou 6 m od plotu.

Pravidla pro umisťování staveb na pozemku a vzdálenosti mezi nimi by neměla být ignorována nejen proto, aby se předešlo problémům se zákonem, ale také za účelem pohodlného a bezpečného provozu těchto staveb.

Povolené vzdálenosti od budov k plotu, stanovené hygienickými, domácími a požárními normami

 • Sprchy a toalety mohou být umístěny na pozemku ne blíže než 2,5 m od plotu. Ve stejné vzdálenosti mohou být postaveny vany a sauny na plyn a elektřinu.
 • Rozložité vzrostlé stromy by neměly být umístěny blíže než 3 m od plotu. Vzdálenost se určuje od středu kmene k okraji oblasti. Pokud je tato podmínka splněna, stín z koruny nebude sousedy rušit.
 • Středně velké stromy mohou být vysazeny ne blíže než 2 m a keře – 1 m od hranic území.
READ
Je možné jíst zakysanou smetanu, pokud máte pankreatitidu?

Oplocení na pozemku

Dosavadní zákon a občanský zákoník, které upravují stavební řízení na soukromém pozemku, stanoví povinnou stavbu plotu v jakékoli povolené formě. Funkčnost plotu je různorodá a umožňuje vám vyřešit několik mnohostranných problémů najednou:

Při stavbě přístřešku potřebuji ustoupit od sousedova plotu na vzdálenost minimálně 1 m. Nikde nemohu najít informaci, kde tento 1 m počítat: od nosného sloupu přístřešku nebo od okraje střecha, která vyčnívá o 50 cm dále než sloup?

Odpovědi na otázku (3):

Dobrý den, Michaile. Vzdálenost od přístřešku k hranici sousední nemovitosti se počítá od okraje palubkové střechy.

Instalace objektů na osobních pozemcích je upravena následujícími právními předpisy: -SNiP 2.07.01-89 „Urbánní plánování. Plánování a rozvoj městských a venkovských sídel.“ – SNiP 30-02-97 „Plánování a rozvoj území sdružení občanů zahradnických chat“.

Kromě uvedených dokumentů je vhodné se před instalací konstrukce seznámit s místními předpisy. Na základě charakteristiky terénních, klimatických a jiných podmínek na území konkrétní obce mohou platit jiná pravidla pro umísťování bytových a komerčních staveb, která se liší od národních norem.

Podle oficiálních pravidel má vlastník pozemku právo instalovat baldachýn:

1 m od sousedských plotů, jiných hospodářských budov a keřů;

4 m od kmenů stromů;

Píšete: „Vzdálenost od přístřešku k hranici sousední nemovitosti se počítá od okraje palubní střechy.“

Žádám vás o uvedení odkazu na regulační dokument, který toto pravidlo stanoví.

Jediný dokument, kde jsem našel informace o pravidlech pro měření této vzdálenosti, je SNiP 30-02-97 „Plánování a rozvoj území zahradnických (dacha) sdružení občanů, budov a staveb.

6.7* Minimální vzdálenosti k hranici sousedního pozemku pro hygienické podmínky by měly být:

od obytného domu (nebo domu) – 3 m;

z budovy pro chov drobného dobytka a drůbeže – 4 m;

z kmenů vysokých stromů – 4 m, středně velkých stromů – 2 m;

Vzdálenost mezi pouzdrové struktury (nebo domácí) a rozhraní k sousední části se měří od základny doma nebo zdi domu (bez víčka), pokud prvky domu (Oriel, verandy, přístřešek, přesah střechy, atd.), Vyčnívat více než 50 cm od nástěnná rovina. Pokud jsou prvky vyčnívají nad 50 cm, vzdálenost se měří od vyčnívajících částí nebo výstupků z nich na zemi (střešní vrchlík letmo prvky ve druhém patře, který se nachází na pilířích, atd.).

Ale to platí pro obytné budovy a pro ostatní budovy jsem nic nenašel.

Vzdálenost od přístřešku k plotu sousedů

Stavba trvalé garáže vyžaduje dodržování značného počtu norem. Kromě toho jsou nutné značné finanční náklady. Kvůli snížení nákladů nebo jako dočasné řešení si majitelé domů někdy na svém pozemku postaví kůlnu. Funkcí takové budovy je zajistit bezpečnost automobilu nebo motocyklu před sněhem a deštěm. Baldachýnem se rozumí stavby, které nevyžadují stavební povolení. Je však nutné dodržovat hygienické a požární normy. Zvažme, jaká vzdálenost by měla být od baldachýnu k plotu sousedů.

Co je to baldachýn

Baldachýn je chápán jako statický objekt postavený bez použití základů. V podstatě se jedná o střechu, která je podepřena speciálními podpěrami (sloupy). Jedna ze stran budovy může být zeď.

Na soukromých pozemcích se často staví přístřešky, které slouží jako garáž.

Podívejme se na rozdíly mezi garáží a přístřeškem pro auto. Garáž je budova určená pro automobil nebo motocykl, která má 4 stěny. Garáž je navíc vybavena širokými vraty pro vjezd vozidel.

Baldachýn nesmí mít více než 3 stěny. Rovněž není vybaven branou.

Podle urbanistických norem není baldachýn považován za projekt investiční výstavby. Protože to nemá žádný základ.

READ
Kdo přinesl citron do Ruska?

Ale v právním smyslu je třeba situaci posuzovat individuálně.

Pokud budova splňuje následující pravidla, pak je uznána jako projekt investiční výstavby.

Počet p / p Pravidla
1 Nelze přemístit bez poškození konstrukce
2 Nelze rozebrat
3 Postaveno na základech
4 Má stacionární sítě (elektřina, voda)
5 Registrováno u ZISZ

Na jakou vzdálenost můžete stavět?

Pro určení vzdálenosti záleží, z jakého materiálu je budova postavena.

Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že obecné pravidlo vyžaduje, aby ostatní budovy (které zahrnují kůlnu) byly umístěny ve vzdálenosti 1 m od hranice.

Pokud je váš plot umístěn hluboko v místě, musí být vzdálenost měřena od něj.

Pokud již byly na území sousedů postaveny dřevěné budovy, je nutné při stavbě dřevěné kůlny ustoupit 10 m od nich.

Vzdálenost mezi kamennými a betonovými budovami je stanovena na minimálně 6 m.

Proto je vhodné volit ohnivzdornější materiály.

Po dohodě se sousedy

V souladu s občanským zákoníkem mohou sousedé uzavřít dohodu o postavení kůlny v rozporu s hygienickými normami. Je však vhodné vyjasnit dodržování požadavků požární bezpečnosti.

Kontroverzní situací je zpravidla výstavba přístřešku na hranici nebo svahu směrem k sousedům.

Pokud vlastník sousedního domu nevznese námitky, pak taková stavba není zakázána. Rozhodnutí sousedů musí být vyhotoveno písemně a ověřeno notářem.

Dokument pomůže chránit práva vlastníka v případě hádky mezi sousedy nebo prodeje objektu vlastníky sousedního pozemku.

Soudní spory

Na místě pravděpodobně není žádná jiná budova, která by měla tolik důvodů k soudu jako kůlna. Často se sousedé snaží postavit budovu blízko sousedova plotu. V řadě situací sklon přístřeškové střechy buď přesahuje sousedův pozemek, nebo umožňuje vnikání vody a sněhu na sousedův pozemek.

Je třeba se zaměřit na to, že demolice pozemku je až krajním řešením. K takovému rozhodnutí soudu je nutné, aby žalobce prokázal, že stavba porušuje jeho práva nesouvisející s vlastnickým právem. Porušení ale nelze odstranit jiným způsobem.

Ve většině případů se soud staví na stranu majitele boudy. Pokud však žalobce prokáže, že přístřešek zastíní jeho pozemek, naruší pěstování rostlin a také způsobí vlhnutí pozemku, pak může být poptávce po demontáži vyhověno.

Výsledky vyšetření slouží jako důkaz. Strana, která si dílo objednala, musí za práci znalce zaplatit.

Náklady však mohou být převedeny na žalovaného, ​​pokud budou uspokojeny požadavky žalobce.

příklad. Občan E požádal soud, aby uznal přístřešek na území jeho souseda jako nepovolenou stavbu a nechal jej demontovat. Zařízení bylo postaveno vedle jeho garáže. Žalobce vysvětlil, že kůlna má sedlovou střechu, což způsobuje srážení srážek na střechu jeho garáže. Přístřešek byl postaven těsně u plotu. Což nesplňuje požadavky na požární bezpečnost a urbanistické normy. Obžalovaný vysvětlil, že území jeho majetku neumožňuje vybudování přístřešku pro auto na jiném místě, ale pro jeho auto je to nezbytné. Výsledek zkoumání neprokázal významné pronikání vody do sousedovy garáže, protože podél okraje přístřešku byl instalován odvodňovací systém. Soud zamítl nároky žalobce.

Instalace přístřešku na místě je často dočasným řešením. To ale nebrání vzniku vleklého konfliktu se sousedy. Pokud majitel sousedního pozemku trvá na demontáži vaší stavby, musíte získat podporu právníka. Specialista pomůže zkontrolovat, zda objekt odpovídá normám a chránit zájmy u soudu. Stačí popsat problém službukonajícímu právníkovi a získat bezplatnou konzultaci.

 • Kvůli neustálým změnám v legislativě, předpisech a soudní praxi někdy nestíháme aktualizovat informace na stránce
 • V 90 % případů je váš právní problém individuální, takže nezávislá ochrana práv a základní možnosti řešení situace často nemusí být vhodné a povedou pouze ke složitějšímu procesu!

Obraťte se proto na našeho právníka pro konzultaci ZDARMA již nyní a zbavte se problémů v budoucnu!

Vzdálenost od přístřešku k sousedovu plotu, instalační normy

Pro ochranu před sluncem a krupobitím je instalován přístřešek pro auto. I přes jednoduchost stavby je nutné dodržovat federální zákon a koordinovat stavbu se sousedy. Abyste se vyhnuli pokutě za nesprávnou konstrukci, seznamte se s nuancemi instalace přístřešků pro auta.

Krátce o vývoji

Ultrafialové záření má špatný vliv na lak. Podlahu lze instalovat samostatně nebo připevněním k budově. Navzdory jednoduché montáži a dočasné povaze konstrukce jsou kůlny ze zákona považovány za rovnocenné s přístavky.

Příklad nevhodně postavené paluby. Dešťová voda z kůlny zatéká do sousedova pozemku.

READ
Kdy je sezóna celeru?

Paluby jsou jednoduché konstrukce. Chcete-li jej nainstalovat, nemusíte procházet úřady a získávat zvláštní oprávnění. Stačí splnit kritéria:

 1. Náměstí. Instalace kompaktní paluby nevyžaduje účast sousedů. Stavba prostorné budovy musí být schválena.
 2. Umístění. Baldachýn může částečně zasahovat do sousedního území, ale to vyžaduje dohodu. I když je paluba fyzicky na vašem pozemku, voda může proudit k vašim sousedům a stín z konstrukce může bránit slunci z vašich rostlin.
 3. Místo stavby. Federální zákon vyžaduje, aby kůlna byla postavena 1 metr od hranice pozemku. Pokud je terasa blíže, zkuste se domluvit se sousedy: blízké umístění zástavby není přímým porušením federálního zákona.

Klasický design paluby není uznáván jako investiční výstavba. Rozdíl mezi přístřeškem a garáží je přítomnost maximálně 3 zdí, absence základu a absence brány. Pokud se rozhodnete nainstalovat palubu se základem, požadavky na takový vývoj budou přísnější.

Vzdálenost přístřešku od plotu sousedů podle SNiP a stavebních předpisů

Vzdálenost od přístřešku k hranici sousední nemovitosti se počítá od okraje palubkové střechy. Někdy nestačí umístit vrchlík v požadované vzdálenosti. Soud může nařídit demolici stavby z přijatelné vzdálenosti z důvodu zatopení sousedního území. V tomto případě nainstalujte systémy odvodnění vody.

Vzdálenost mezi hospodářskými budovami. Pravidla vzdálenosti pro garáž a palubu jsou stejná.

Před výstavbou si přečtěte dokumenty na téma rozvoje jednotlivých míst bytové výstavby. V SNiP 30-02-97 „Plánování a rozvoj území zahrádkářských sdružení občanů. Buildings and Structures“ popisuje základní pravidla požární bezpečnosti a vzdálenosti mezi budovami z různých materiálů.

Vzdálenost mezi kamennými a betonovými budovami by měla být 6 metrů. Podlaha s kovovými podpěrami trubek taková omezení nemá. Pokud baldachýn přesahuje výšku sousedova plotu, budete se s ním muset domluvit. Abyste se ochránili před soudními spory, neinstalujte palubu blíže než 40 centimetrů k vašemu plotu.

Navzdory skutečnosti, že SNiP specifikuje vzdálenost podlahy od jiných budov na stejném území, tomuto požadavku není věnována pozornost. Pokud je na pozemku málo místa, můžete si bezpečně postavit kůlnu vedle lázeňského domu, kurníku a dalších vašich hospodářských budov.

Požadavky na požární bezpečnost při instalaci přístřešku

Při stavbě dřevostavby pamatujte na požární bezpečnost. Vzdálenost mezi takovou podlahou a jinými dřevěnými přístavbami by měla být 10 metrů. To platí pro vaše budovy a budovy vašich sousedů.

Při vzniku požáru hraje velkou roli vzdálenost přístřešku od sousedova plotu, ale způsobit požár mohou i jiné okolnosti. Nejčastější příčiny požárů v individuální bytové výstavbě:

 • Zkrat;
 • Oheň býků v odpadkovém koši;
 • Špatné topení v kamnech.

Ne všechny plastové střechy jsou hořlavé. Nejoblíbenějšími materiály vyrobenými z ropných produktů jsou akryl a polykarbonát. Polykarbonátové (PC) střechy hoří a taví se pomalu a produkují jen málo kouře. Akrylátový baldachýn během několika minut zcela shoří a do atmosféry uvolní velké množství dioxinů. Nejlepším řešením pro letní dům je paluba s kovovou střechou. Materiál nepropouští světlo, váží málo a nehoří. Mezi střechou z ropných produktů a kovovou verzí není cenový rozdíl. Navíc barva snáze přilne ke kovové palubovce a lépe na ní vypadá.

Jak koordinovat instalaci přístřešku se sousedy: získání písemného povolení

Pokud není možné podlahu správně položit, je nutná písemná dohoda se sousedy. Metrová vzdálenost od plotu k přístřešku není nutná. Hlavní věc je, že voda z podlahy nedopadá na sousední pozemek a stín ze střechy neblokuje světlo pro rostliny.

Nesprávně konstruovaná palubka, která není soudem rozebrána. Voda ze šikmé střechy kůlny totiž neteče do sousedního prostoru, ale stéká potrubím na ulici.

Písemná dohoda mezi sousedy je stejná pro všechny stavby. Nevhodná pole, jako je počet pater, jsou ponechána prázdná. Obsah sousedské smlouvy na stavbu:

 1. Celé jméno majitele a souseda, údaje o pasu;
 2. adresy domů;
 3. kopie vlastnických práv;
 4. parametry podlahy: délka, šířka, výška;
 5. vzdálenost k plotu;
 6. datum souhlasu;
 7. podpisy žadatelů s přepisem.

Pokud soused trvá na demontáži a již kontaktoval úřady, máte dostatek času stavbu dobrovolně zbourat. Pokuta čeká vlastníka pozemku pouze v případě, že se demolice palubovky zdrží po opakované žádosti souseda.

Výkon

Typické je, že soudní spory při stavbě kůlny vznikají kvůli stínu a dešťové vodě padající na cizí pozemek. Pokud je na pozemku dostatek místa, tak se nemáte čeho bát. Aby nedošlo k požáru, postavte kůlnu z kovových dlaždic.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: