V jaké vzdálenosti od plotu by měl být dům v Snt?

V jaké vzdálenosti od sousedova plotu lze postavit nebytový dům v St.

Normy pro umístění budov na letní chatě také obsahují požadavky na minimální vzdálenost mezi plotem a objekty na silnici:

do obytného domu – tři metry;

do stodoly, lázeňského domu nebo garáže – jeden metr;

před budovami pro hospodářská zvířata nebo drůbež – čtyři metry;

na stromy – dva až čtyři metry (v závislosti na jejich výšce);

do keřů – jeden metr.

SNiP 30-02-97 2001.

Nejsou zde žádné nebytové budovy. Tohle je něco jiného.

Vzdálenost mezi domem a plotem se podle SNiP určuje takto:

Tyto normy je nutné dodržovat z vyčnívající části budovy. Vzdálenost se počítá od převislé hrany střechy, přístřešku nebo vyčnívajícího soklu;

vzdálenost od plotu k domu musí být nejméně 3 m za předpokladu, že měření jsou prováděna se všemi jemnostmi stanovenými pravidly;

mezi hospodářskými budovami a budovami pro chov domácích zvířat – ptáků a hospodářských zvířat – normy stanoví vzdálenost 4 metry. Měření by měla být prováděna za stejných podmínek (z vyčnívající části);

od lázeňského domu, sauny a dalších budov, které představují potenciální nebezpečí požáru, se předpokládá vzdálenost nejméně 3 m k sousedovu plotu;

garáž, kůlna nebo toaleta by měla být vzdálena alespoň 1 m. To platí i pro výsadbu okrasných a bobulovitých keřů;

Stromy v závislosti na jejich výšce je dovoleno sázet na vzdálenost 2 až 4 m.

Existuje řada dokumentů, které standardizují, jaká vzdálenost by měla být k plotům a plotům. Hlavním z nich je SNiP č. 441, vyvinutý v roce 1972.

Stavební předpisy upravují umístění hospodářských budov na místě vzhledem k plotu:

Pokud plánujete postavit kůlnu na uskladnění zahradnického nářadí nebo garáž, minimální vzdálenost od plotu by měla být 1 m. Sklon sklonu střechy musí směřovat k vašemu pozemku.

Pokud plánujete ve stodole chovat malá zvířata, musíte ustoupit od hranic pozemku nejméně 4 m. Skleníky používající organické hnojivo jsou umístěny ve stejné vzdálenosti od plotu.

U konstrukcí se zvýšeným nebezpečím požáru, kde se používá otevřený oheň, se nedoporučuje přibližovat konstrukci blíže k plotu než 5 m. Tento seznam zahrnuje vany, kotelny a sauny na tuhá paliva.

Vzdálenost od garáže k plotu je minimálně metr. Ale pouze v případě, že zbývající budovy jsou 6 m od plotu.

Pravidla pro umisťování staveb na pozemku by neměla být ignorována nejen z důvodu zamezení problémů se zákonem, ale také z důvodu pohodlného a bezpečného provozu těchto staveb, rád budu pokračovat v rozhovoru, pokud budete pokud máte nějaké vysvětlující otázky, žádám vás také o vyhodnocení odpovědi zanecháním recenze na mé stránce Předem děkuji!

READ
Kdy sklízet rybíz?

Podle toho, k čemu bude nebytový objekt sloužit, bude vzdálenost od plotu záviset na jeho účelu.

Je třeba také vzít v úvahu vnitřní pravidla a předpisy SNT, které se mohou mírně lišit od obecných.

Stavební předpisy upravují umístění hospodářských budov na místě vzhledem k plotu:

Pokud plánujete postavit kůlnu na uskladnění zahradnického nářadí nebo garáž, minimální vzdálenost od plotu by měla být 1 m. Sklon sklonu střechy musí směřovat k vašemu pozemku.

Pokud plánujete ve stodole chovat malá zvířata, musíte ustoupit od hranic pozemku nejméně 4 m. Skleníky používající organické hnojivo jsou umístěny ve stejné vzdálenosti od plotu.

U konstrukcí se zvýšeným nebezpečím požáru, kde se používá otevřený oheň, se nedoporučuje přibližovat konstrukci blíže k plotu než 5 m. Tento seznam zahrnuje vany, kotelny a sauny na tuhá paliva.

Vzdálenost od garáže k plotu je minimálně metr. Ale pouze v případě, že zbývající budovy jsou 6 m od plotu.

Pravidla pro umisťování staveb na pozemku by neměla být ignorována nejen proto, aby se předešlo problémům se zákonem, ale také za účelem pohodlného a bezpečného provozu těchto staveb.

Sprchy a toalety mohou být umístěny na pozemku ne blíže než 2,5 m od plotu. Ve stejné vzdálenosti mohou být postaveny vany a sauny na plyn a elektřinu.

Rozložité vzrostlé stromy by neměly být umístěny blíže než 3 m od plotu. Vzdálenost se určuje od středu kmene k okraji oblasti. Pokud je tato podmínka splněna, stín z koruny nebude sousedy rušit.

Středně velké stromy mohou být vysazeny ne blíže než 2 m a keře – 1 m od hranic pozemku.

Pravidla pro stavbu domu na místě SNT podle nového zákona, důsledky jejich porušení

Plocha zahradních pozemků často nestačí k umístění domu a všech nezbytných budov pro domácnost a ponechání prostoru pro rekreaci a výsadbu. Protože pravidla pro stavbu domu na místě SNT vyžadují dodržování určitých hygienických a požárních bezpečnostních norem, vezměte v úvahu práva vlastníků sousedních pozemků. Od roku 2019 prošla tato pravidla některými změnami, kterých si musí být vědomi ti, kteří vyvíjejí nový web nebo rekonstruují dlouholetý web. Předejde se tak mnoha problémům, které mohou nastat v důsledku porušování práv sousedů nebo norem platné legislativy.

READ
Je možné mulčovat rajčata jehličím?

Titulní dokumenty

Dům ani jiná budova na pozemku nebudou považovány za legální, pokud vám nepatří. Pravidla pro výstavbu pozemku v SNT vyžadují především vlastnictví půdy, což je v souladu s článkem 26 zákona o zemi Ruské federace potvrzeno titulním dokumentem:

 • osvědčení o dědictví;
 • kupní smlouva;
 • smlouva o výměně;
 • dar.

Smlouva o nájmu nebo nájmu pozemku nezakládá právo postavit na něm obytný dům nebo jiné stavby.

Pravidla a předpisy upravující výstavbu v SNT

Hlavním dokumentem upravujícím vznik a uspořádání zahrádkářských a zahrádkářských neziskových partnerství je federální zákon č. 01.01.2019-FZ, který vstoupil v platnost 217. ledna XNUMX.

Při plánování rozvoje zahradního pozemku se také řídí:

 • Zemský zákoník Ruské federace;
 • SNiP 30-02-97 (ve znění změn v roce 2019);
 • SP 53.13330.2019 (soubor pravidel pro plánování a stavební pozemky pro zahradnictví)

Jakékoli budovy a stavby, ploty a sázet stromy můžete podle vlastního uvážení pouze v izolovaných oblastech. Pokud jsou v rámci zahradního partnerství, je nutné dodržet stavební normy v SNT. To však platí pro jakýkoli jiný kolektivní vývoj.

Pokud mluvíme o „letních“ pozemcích, pak se v současné legislativě dělí na dva typy – zahrada (SNT) a zahrada (ONT). Obytnou budovu lze postavit pouze v SNT a za určitých podmínek se v ní dokonce můžete zaregistrovat. Na zahrádkářských pozemcích se nepočítá s výstavbou obytných budov, je povolena pouze výstavba hospodářských budov.

Pravidla pro výstavbu budov na místě

Stavební předpisy a pravidla, kromě obytných budov, umožňují umístění dalších budov na pozemku zahrady:

 • garáž (nebo přístřešek pro auto);
 • koupel;
 • letní kuchyně;
 • kůlny a zařízení pro potřeby domácnosti;
 • skleníky;
 • venkovní toaleta;
 • sklep;
 • kompostovací jímka atd.

Každá budova, stejně jako plot, který pozemek obklopuje, má určité požadavky. Při dispozičním řešení je nutné vzít v úvahu stávající infrastrukturu, komunikace a budovy na sousedních pozemcích sousedících s vaší.

Požadavky na obytné budovy

Upravená pravidla pro stavbu domu na letní chatě v SNT jsou následující:

 • dům může obsahovat maximálně 3 úrovně, které zahrnují podkroví a suterén;
 • celková plocha budovy není omezena, ale plocha v plánu by neměla zabírat více než 25% velikosti pozemku;
 • výstavba domu o rozloze více než 500 mXNUMX. je povoleno pouze v případě, že existuje projektová dokumentace, která prošla zkouškou;
 • domy menší výměry mohou být postaveny bez projektu s oznámením místním úřadům o zahájení stavby a jejím dokončení;
 • bytový dům může být pouze jednobytový a nesmí se skládat z několika bytů nebo částí.
READ
Kdo je kontraindikován jíst jahody?

Existují požadavky na velikost obytných a pomocných prostor uvnitř domu a na jejich výšku. Celková výška domu v SNT – norma je do 20 m od úrovně terénu po vrchol střechy. Výška obytných podlaží je minimálně 2,5 m, podkroví – 2,3 m, suterénu – 2 m.

Minimální plocha ložnic je 8 m0,96, samostatné WC 1,8 m1,8 a koupelna 0,9 mXNUMX. Minimální šířka zádveří a chodby je XNUMXm, chodby XNUMXm.

Požadavky na jiné stavby

Velikosti van, garáží, užitkových bloků a dalších pomocných budov volí majitel lokality podle vlastního uvážení v souladu s jejich účelem, tvarem a plochou lokality. Stejně jako jejich vzájemná poloha a vzdálenost od sebe. Jakákoli stavba na letní chatě však musí brát v úvahu normy týkající se umístění budov ve vztahu k hranicím sousedních pozemků a objektů, které se na nich nacházejí.

požadavky na oplocení

Konstrukce plotů je upravena požadavky výše uvedených dokumentů – SNiP a SP. Jejich výška v zahradních partnerstvích by se měla pohybovat v rozmezí od 120 cm do 180 cm bez ohledu na provedení a použité materiály. Ale to není striktní požadavek, ale doporučení. Pro typ plotů platí přísnější normy.

 • Slepý plot lze instalovat pouze ze strany ulice, stejně tak po dohodě se sousedy mezi dvory.
 • Plochy určené pro pěstování rostlin jsou oplocené pletivem nebo jiným lehkým průhledným plotem.

Pro informaci! Pokud se majitelé vzájemně sousedících pozemků dohodnou, může být plot po celé délce jakéhokoliv druhu, včetně hluchého, libovolné výšky. Souhlas stran však musí být písemný a potvrzený správou SNT.

Je zakázáno kopat příkopy a příkopy jako označení hranic pozemku.

Některé regiony přijaly svá vlastní pravidla týkající se plotů a plotů, která se mohou lišit od těch obecně uznávaných. Prostudujte si prosím tuto otázku předem.

Požadavky na vzdálenosti mezi budovami

Pravidla pro stavbu letní chaty zahrnují také normy týkající se vzdáleností mezi budovami pro různé účely. Ty z nich, které určují vzdálenosti k červeným čarám, silnicím a objektům v sousedních oblastech, musí být přísně dodržovány.

Tyto normy souvisejí s bezpečností – požární, hygienickou a také určují pohodlný provoz pozemku všemi vlastníky.

Vzdálenost od domova k ostatním budovám

Pro zajištění požární bezpečnosti mezi sousedními domy a ostatními objekty je zvolena vzdálenost, která zajistí minimální riziko šíření požáru v případě požáru. Závisí na hořlavosti materiálů, ze kterých jsou objekty postaveny, a je regulován SNiP 30-02-97.

READ
Jaké jídlo je považováno za prémiové?

Minimální vzdálenosti jsou určeny pro domy z kamene, betonu, cihel a jiných nehořlavých materiálů:

 • 6 m k budovám ze stejných materiálů;
 • 8 m k budovám s nehořlavými stěnami, ale dřevěnými podlahami;
 • 10 m k dřevostavbám.

Pokud je dům postaven z nehořlavých materiálů, ale má stropy a další vnitřní dřevěné konstrukce, tyto vzdálenosti se zvětší o 2 m – až na 8, 10 a 12 m, resp.

Nejvíce požárně nebezpečné jsou dřevěné a roubené domy, takže musí stát ještě dále od ostatních budov:

 • 10 m od zděných a betonových budov;
 • 12 m od budov s dřevěnými podlahami;
 • 15 m od stejných dřevostaveb.

Popis videa

Zjistěte více o požární vzdálenosti v tomto videu:

Vzdálenosti mezi ostatními objekty

Pravidla pro stavbu letní chaty berou v úvahu další normy – stavební, sanitární. Ty zajišťují bezpečnost pro zdraví všech lidí v zahradním partnerství a odstraňují rizika nemocí spojených s kontaminací toxickými látkami a bakteriálními infekcemi. Podle zdravotních předpisů je třeba dodržovat následující minimální vzdálenosti:

 • od venkovního WC se žumpou do domu – 12 m;
 • od záchodu do vany – 8 m;
 • ze studny nebo studny do toalety, septiku a kompostovací jímky – 8 m;

Dávejte pozor! Vzdálenost ke zdroji pitné vody může být zvýšena, pokud je zde svah, vysoká hladina podzemní vody nebo propustná půda.

 • od chléva, drůbežárny k plotu – 4 m;
 • od septiku k domu a plotu – 5m.

Některé požadavky souvisí se zajištěním práv sousedů. Patří mezi ně normy vzdáleností od hospodářských budov a výsadeb k plotu mezi lokalitami. Aby se voda ze střech vašich budov neslila na cizí území a nespadl sníh, musí být od jejich převisu k plotu alespoň 1 metr. A 3 m – od přesahu střechy domu.

Aby porost ze stromů a keřů aktivně nelezl k sousedům a oni sami nezakrývali přilehlou zahradu, byly pro vzdálenosti od plotu přijaty následující normy:

 • do keřů – 1 m;
 • na nízké stromy – 2 m;
 • na vysoké stromy – 3-4 m.

Popis videa

Podívejte se na video, abyste si tato pravidla upevnili v paměti:

Podle stavebních zákonů a zákonů je umístění venkovského domu na místě také omezeno červenými čarami a komunikacemi. Od plotu k hlavní silnici by mělo být alespoň 5 m a do uličky nebo příjezdové cesty 3 m. V případě centralizovaných podzemních potrubních komunikací musí být dodržena vzdálenost 5 m od nich k základům domu.

READ
Je možné pěstovat fíky doma?

Možné důsledky nedodržení stavebních pravidel

Na svém místě si majitel může zařídit budovy, jak se mu zlíbí, bez přísného dodržování požárních a hygienických norem. Co se často stává, když není dostatek půdy: k domu je připojena garáž, lázeňský dům je umístěn přímo v ní, garáž a užitkový blok jsou postaveny pod jednou střechou. Ale svoboda vlastníka parcely končí tam, kde začínají práva vlastníků sousedních parcel. A to je důležité, protože tato práva jsou uvedena v občanském zákoníku Ruské federace a jejich porušení hrozí trestem.

Popis videa

Podívejte se na toto video a zjistěte, jaké změny byly provedeny v nových pravidlech a jak se liší od předchozích:

Pokud byly některé objekty na vašem webu postaveny v rozporu s pravidly pro budovy v SNT, pokud zasahují do sousedů, porušují dodržování jejich práv, mohou sousedé žalovat. Což zase rozhoduje o vyplacení náhrady, uvedení objektu do souladu se stanovenými požadavky a dokonce o jeho demolici nebo převodu. Jsou známy i případy odebrání pozemku vlastníkovi.

Pokud nebudou dodrženy požadavky SNiP a dalších regulačních dokumentů, bude obtížné bránit vaše práva. Ale existují výjimky. Pokud jste například umístili septik ve standardní vzdálenosti od plotu a soused si později postavil svůj dům nebo vykopal studnu blíž, než vyžadují pravidla, pak jsou to jeho problémy: musel vzít v úvahu stávající objekty při plánování svého webu.

Při stavbě domu na místě, které ještě nemá sousedy, máte právo vybrat si pro něj jakékoli místo s ohledem na standardní odrážky od plotu, silnice, komunikace atd. Vaši sousedé již při plánování výstavby svých domů budou muset dodržovat požární vzdálenosti s ohledem na hořlavost materiálů. Proto je nejjednodušší naplánovat místo pro ty, kteří to dělají dříve, než ostatní.

Nejdůležitější znaky

Plánování zahradního pozemku není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Jakákoli budova na něm, od domu až po altán, musí splňovat určité požadavky a být umístěna tak, aby nezasahovala do sousedů, neohrožovala jejich zdraví, bezpečnost a pohodlí. Umístit vše správně na malý pozemek je poměrně obtížné, takže některé stavby musíte opustit nebo jejich stavbu písemně koordinovat se sousedy.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: