V jaké vzdálenosti od plotu lze postavit bazén?

Při výstavbě dalších zařízení na svých osobních pozemcích mnoho uživatelů zanedbává otázku, v jaké vzdálenosti od plotů a domů mohou být postaveny určité stavby, například lázně.

Porušuje se zákon?

Rozhodně ano! Vzhledem k tomu, že existují přísně stanovené normy, které upravují mezery, které musí být zachovány nejen mezi obytnými budovami, ale také hospodářskými budovami.

Pokud tedy plánujete na svém pozemku postavit lázeňský dům, musíte si před zahájením práce zjistit, v jaké minimální vzdálenosti lze stavbu postavit od sousedova plotu.

Dodržování požadavků požární bezpečnosti a stavebních předpisů vám umožní vyhnout se ve fázi projektování a v budoucnu problémům, které mohou být spojeny se vznikem konfliktních situací se sousedy, ale také pokud se na prahu objeví požární inspektor. dům.

Jaká by měla být minimální vzdálenost mezi lázeňským domem a plotem?

Okamžitě si tedy všimněme, že stavbu lázeňského domu lze provést pomocí různých materiálů a podle různých projektů.

Pokud jde o vzdálenost, která musí být dodržena, vše bude záviset na tom, jaké spotřební materiály se používají k vybudování rámu lázně (plynokřemičitan, cihla, dřevo).

Předpisy SNiP stanoví minimální vzdálenost od lázeňského domu, který se staví na místě, k plotu souseda nejméně tři metry.

Samotný objekt nesmí představovat požární nebezpečí a nejdůležitější je nezastínit pozemek mimo pozemek.

Pokud se současně s výstavbou lázeňského domu plánuje postavit studnu, musí být umístěna ve vzdálenosti nejméně 5 metrů od všech budov.

To je způsobeno skutečností, že taková konstrukce může ovlivnit únosnost půdy, na které jsou objekty postaveny, bez ohledu na jejich hlavní účel.

Důležité! Neméně tři metry by měly být od kanalizační jímky, do které bude voda odváděna během provozu lázní.

Prohlubeň není možné výrazně zmenšit za předpokladu instalace kvalitního odvodňovacího systému splňujícího požadavky, který musí být tvořen filtrační vložkou (vrstva písku, štěrku).

Vzdálenost mezi lázeňským domem a obytnými budovami

Vzdálenost mezi domem a lázeňským domem nebo vaším vlastním lázeňským komplexem a sousedem je tedy regulována požadavky na požární bezpečnost.

Stanovují se individuálně a závisí na materiálech, které byly nebo se plánují použít při stavbě konstrukcí.

READ
Je možné krmit jahody čpavkem během květu?

Pojďme se tedy podívat na několik příkladů.

Pokud plánujete začít stavět dřevěný lázeňský dům, ale váš soused dříve postavil podobnou stavbu na svém místě ze stejného materiálu.

V této situaci by vzdálenost (minimum) mezi objekty měla přesáhnout 15 metrů.

Pokud je sousedův lázeňský dům postaven z cihel a plánujete stavbu ze dřeva, lze vzdálenost snížit na 10 metrů.

Je možné dále zmenšit vzdálenost mezi budovami na 6 metrů, pokud jsou obě budovy postaveny z cihel.

Vezměte prosím na vědomí, že podobné požadavky budou platit pro všechny další stavby (kůlna, přístavba, přístavba atd.).

Požárně technické minimum bylo vypracováno nejen pro podniky a organizace, ale i pro chatové obce a jednotlivé zahrádkářské spolky.

Jaká by měla být vzdálenost od bazénu k budovám?

Po parní lázni se mnoho lidí rádo osvěží ve studené vodě a za tímto účelem si vedle budovy staví na svém místě malý bazén.

Okamžitě poznamenejme, že je důležité důsledně dodržovat stanovená pravidla a požadavky v každém z případů (bez ohledu na velikost otevřené nádrže), ale zejména pokud je prováděno kapitálově.

  • Je nutné ustoupit alespoň dva metry od jakýchkoli budov;
  • Vzdálenost od nádrže k plotu souseda musí přesáhnout metr;
  • Přístup do budov musí zůstat volný.

Upozorňujeme však, že navzdory stávajícím pravidlům a požadavkům se doporučuje umístit takové stavby, jako jsou bazény, na vašem území co nejdále od sousedova plotu.

Pokud se území vašeho webu nachází vedle nebo blízko přírodního vodního útvaru (jezero, řeka), budete muset postavit lázeňský dům s ohledem na vodní kód.

Je důležité vědět, že výstavba lázeňského domu v blízkosti vodních ploch je zakázána ve vzdálenosti blíže než 20 metrů.

Pokud je však přírodní nádrž malá, může být stavba postavena ve vzdálenosti od pobřežní zóny do 5-10 metrů, ale v tomto případě by bylo správné konzultovat s příslušným orgánem.

Na závěr poznamenáváme, že některé stavební předpisy lze při stavbě lázeňského domu na osobním pozemku zanedbat, ale za předpokladu, že s tím sousedé dají písemný souhlas.

I přes to by však nebylo na škodu obrátit se na místní správu a vyjasnit si zákonnost chystaných akcí.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: