V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům?

V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům

Podrobné informace o povolené zákonné vzdálenosti k plotu od chaty, domu nebo přístavby.

Chcete-li zjistit, v jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, musíte se seznámit s požadavky individuální bytové výstavby a standardy SNiP. Zákon přesně určuje, jaká může být vzdálenost od plotu k lázeňskému domu, studně, garáži, stodole nebo toaletě. Kromě toho existují normy, které uvádějí, jaká mezera by měla být mezi plotem a zelenými plochami – keři a stromy.

Porušení norem stanovených zákonem může mít za následek žalobu nespokojeného vlastníka sousedního pozemku. Jak ukazuje praxe, soudní rozhodnutí jsou nejčastěji přijímána ve prospěch žalobce. To znamená, že budete muset ve lhůtě stanovené soudem zaplatit pokutu a případně soudní výlohy a také na vlastní náklady napravit porušení – kácet stromy, rozebírat lazebnu nebo kurník, přestěhovat garáž nebo venkovní toalety na nové místo. Proto, pokud plánujete v blízké budoucnosti zahájit výstavbu ve vaší dacha, je lepší si předem prostudovat požadavky a doporučení SNiP.

Ploty a zábrany

Ploty a trvalé ploty jsou povinné stavby v dach a oblastech venkovských domů určených k celoročnímu použití.

 • zabraňuje neoprávněnému vstupu cizích osob na soukromé území;
 • zajišťuje soukromí – zavře dvůr před zvědavými pohledy;
 • působí jako dekorativní složka krajiny;
 • chrání před hlukem z ulice a prachem;
 • označuje hranice lokality.

plot mezi sousedy

Ploty kolem soukromého pozemku by měly být instalovány s ohledem na doporučení a normy uvedené v SNiP. Požadavky na:

 • Ploty postavené na přední straně. Ploty, které jsou instalovány podél přední strany pozemku, se doporučují, aby nebyly vyšší než dva metry a měly průsvitnost alespoň 40 %. Není to pravidlem, ale doporučením, proto na chatách a v soukromém sektoru nejčastěji uvidíte pevné ploty vysoké více než dva metry. Musíte však pamatovat na to, že pokud správa obdrží stížnost na plot, který nesplňuje normy, má rada SNT právo požadovat výměnu plotu nebo snížení jeho výšky.
 • Přilehlé živé ploty. Podle zavedeného zákona musí plot, který vede mezi dvěma sousedními chatami, zajistit oslunění a volnou cirkulaci vzduchu a jeho výška by neměla přesáhnout jeden a půl metru. Vzhledem k tomu, že slepý vysoký plot poskytuje nepřetržitý stín, měly by být k jeho instalaci použity průsvitné stavební materiály.

Je třeba pamatovat na to, že ploty vyrobené z plechu se na přímých slunečních paprscích velmi zahřívají a ohřívají vzduch kolem nich, což má škodlivý vliv na rostliny vysazené vedle hranice. Mezi plochami se doporučuje instalovat dřevěné ploty, sekční ploty z vlnité trubky a rolovací ploty z pletiva.

Požadavky SanPiN, SNiP, PB

Vzdálenost od plotu k budovám je regulována normami SNiP, stejně jako hygienickými a požárními normami.

 • SNiP určuje, jaká vzdálenost by měla být mezi plotem a budovami – chata, užitkový blok, sauna, garáž.
 • Hygienická pravidla určují normy pro umístění staveb domácnosti vzhledem k hranicím lokality. Mluvíme o studnách, studnách, žumpách.
 • Pravidla požární bezpečnosti (FS) stanovují umístění budov vzhledem k ostatním konstrukcím v závislosti na materiálech, ze kterých jsou postaveny.
READ
Jaký druh plotu by měl být mezi sousedy na letní chatě?

Při projektování domu je velmi důležité jeho správné umístění vzhledem k plotu. Obytná budova musí být postavena ne blíže než 3 m od plotu s branami a brankami, které jsou umístěny na přední straně pozemku. Toto pravidlo platí pro oblasti, jejichž brány se otevírají do uličky.

Pokud výjezd ze dvora vede na ulici, pak se tato vzdálenost zvýší na 5 m. Je třeba vzít v úvahu, že měření se neprovádějí z fasády, ale ze samotného vyčnívajícího prvku – baldachýnu, verandy, verandy, schodiště. Zkrácení této vzdálenosti může způsobit problémy při přípravě dokumentů v ZISZ, protože nesplňuje normy požární bezpečnosti.

Pokud se budete řídit normami PB, mohou být betonové a cihlové domy postaveny ve vzdálenosti 8 m od plotu, rámové chaty s nehořlavou izolací ne blíže než 10 m a pro zcela dřevěné domy bude toto číslo 12 m. Na malých pozemcích se však zdá, že tyto požadavky nelze splnit, a proto mají tyto normy poradní charakter.

schéma přípustných vzdáleností k plotu

SNiP jasně uvádí, jak velké odsazení by mělo být provedeno z plotu při stavbě domu, stavbě garáže nebo přístavby. Zároveň musíte pochopit, že majitel, který dříve začal rozvíjet oblast dvora, má výhodu v uspořádání místa. Jeho soused bude muset zaměřit umístění staveb na přilehlém pozemku.

 1. Dům. Minimální vzdálenost od domu k plotu sousedů je ze zákona tři metry. Je třeba vzít v úvahu, že měření se neprovádějí ze zdi nebo základů domu, ale z nejvíce vyčnívajícího prvku budovy. Zpravidla nejvíce vyčnívajícími prvky obytných budov jsou přesahy střech. Porušení zavedených norem se může stát důvodem pro stížnosti k dozorovým orgánům nebo zahájení soudního řízení na základě žaloby nespokojených sousedů.
 2. Přístavby. Stavba hospodářských budov určených k chovu kuřat, hus nebo koz se podle pravidel provádí ve vzdálenosti čtyř metrů od sousedního plotu. Tuto vzdálenost je nutné dodržet při stavbě kurníku a zařizování užitkového dvora jak na zahradách, tak v obydlených oblastech. Je přísně zakázáno připevňovat takové konstrukce těsně k plotu. Rovněž je zakázáno instalovat šikmé střechy, jejichž sklony směřují do sousední oblasti.
 3. Vany a sauny. Minimální vzdálenost lázeňského domu od sousedova plotu na letní chatě podle SNiP je jeden metr za předpokladu, že odpadní voda jde do speciálně vybavené kanalizační kanalizace. V opačném případě budete muset ustoupit tři metry od hranice. Při stavbě konstrukcí, které zvyšují riziko požáru v plotě, se tato vzdálenost zvyšuje na tři metry. Mluvíme o udírnách, grilování a grilování.
 4. Zelená místa. Podle pravidel pro výsadbu zeleně lze vysoké stromy sázet ve vzdálenosti tří metrů od plotu, u středně velkých stromů se tato vzdálenost snižuje na dva metry. Bobule a okrasné rostliny jsou vysazeny jeden metr od plotu. U záhonů a záhonů nejsou stanoveny normy pro výsadbu, lze je tedy vysadit v blízkosti živého plotu.
 5. Garáž, skleník, kůlna, WC. Při výstavbě rodinných domů a přístavků musíte ustoupit jeden metr od hranice, ale je také nutné vzít v úvahu požadavky SanPiN. Například výstavba toalety se žumpou nebo septikem se provádí ne blíže než 8 m od obytné budovy nebo artéské studny. Toto pravidlo platí pro budovy, které se nacházejí jak na vašem vlastním pozemku, tak na pozemku vašich sousedů.
READ
Kdy začíná hortenzie měnit barvu?

Dodržování pravidel individuální bytové výstavby při výstavbě lokality pomůže vyhnout se problémům v budoucnu a pomůže udržet dobré vztahy se sousedy.

plot u domu

Co dělat, když soused poruší stavební pravidla?

Velmi často nastávají situace, kdy sousedé postaví kůlnu, lázeňský dům nebo garáž v blízkosti sousedního plotu. Takové budovy blokují světlo, sníh se valí ze střech na vaši stranu plotu, a když prší, voda eroduje zem na vašem pozemku. V takovém případě se musíte pokusit problém vyřešit pokojně – mluvit, vysvětlit, kolik metrů od plotu musíte ustoupit, požádat o odstranění porušení.

Pokud se nemůžete dohodnout, můžete podat oznámení o porušení pravidel místním úřadům nebo podat žalobu k soudu.

Mnoho pravidel není povinných a mají poradní charakter. Než se tedy vrhnete do boje a budete hájit svá práva, musíte si důkladně prostudovat legislativní rámec nebo se poradit s právníkem. Specialista vám pomůže pochopit nuance individuální bytové výstavby, poradí, jak správně vypracovat žádost, jak kompetentně doložit vaši stížnost a doložit ji dokumenty.

Musíte být připraveni na to, že soudní řízení si vyžádá výdaje a zabere spoustu času. Majitel sousední nemovitosti může navíc podat protižalobu jako odvetu.

Důležitou otázkou, jejíž řešení odstraní konflikty se sousedy a úřady, je dodržování požárně bezpečnostních a urbanistických norem. Před postavením budovy na místě je důležité konzultovat s inženýry.

Normy pro překážky od hranic lokality

Normy pro překážky od hranic lokality

Minimální vzdálenosti od hranic pozemku

Budovy otevřeného typu (s okny) musí být umístěny od plotu (plot, stěny) pozemku sousedů ve vzdálenosti, která poskytuje volný přístup ke stěnám pro sluneční paprsky. Podle Kodexu územního plánování Ruské federace z 29. prosince 2004, federálního zákona Ruské federace č. 123-FZ o požární bezpečnosti, jakož i norem SNiP:

 • u obytných budov se vyčleňují 3 metry od hranic pozemků sousedů;
 • pro přístavby, nebytové budovy, lázně, garáže, altány musíte ustoupit o 1 metr;
 • od červené čáry ulice je ponechán prostor 5 metrů. Pokud se jedná o běžný průchod, pak je přípustné ponechat prostor 3 metry.
 • při absenci omezení je struktura umístěna podél hranice (v tomto případě nezůstává žádné odsazení, rovná se 0 m a umístění na červené čáře je zakázáno);
READ
Můžete jíst syrové hroznové listy?

Je to důležité,! Při vytváření plánu budov na místě se berou v úvahu nejen hranice, ale také minimální vzdálenosti mezi sousedními budovami.

Například vzdálenost mezi lázeňským domem a domem je 8 metrů. Pokud je dřevěný dům vašeho souseda postaven ve vzdálenosti 3 metrů od vašich hranic, musíte kvůli výstavbě ustoupit na hranici 5 metrů.

Útlumy pro budovy a domy různého typu s přihlédnutím k typu budovy a počtu podlaží

Všechny domy jsou postaveny v souladu s požadavky norem požární bezpečnosti. Vzdálenost, která vyhovuje zákonným požadavkům, se vypočítá na základě informací o materiálu, ze kterého jsou vyrobeny:

 • stavební rám (z kovu nebo dřeva);
 • nosné stěny (dřevo, kámen, cihla);
 • stropy (dlaždice, břidlice).

Maximálně přípustné normy:

 • Cihla, kámen, pěnobetonové bloky, železobetonové konstrukce s kamennými podlahami – 6-10 m
 • Cihla, kámen, pěnobetonové bloky, železobetonové konstrukce s dřevěnými podlahami – 8-10 m
 • Dřevostavby, montované konstrukce, SIP panely – 10 – 15 metrů

Mezi dvěma budovami, každá o výšce 2 podlaží, je ponechána vzdálenost minimálně 1.5 metru. Pokud má dům 3 a více podlaží, pak vzdálenost mezi ním a sousední budovou ze zákona nesmí být menší než 5 metrů.

Důležité! V oblastech se zvýšenou seismickou aktivitou se minimální standardy zvyšují o 50 % a při stavbě domů podél okraje břehu jakékoli nádrže nebo horského hřebene o 25 %.

Jak moc ustoupit od plotu z ulice a příjezdové cesty během stavby

Vzdálenost mezi plotem a budovou závisí na třídě požární bezpečnosti budovy a na vlastnostech plotu (mřížka, pletivo). Tak:

 • 3 m od domu je instalován slepý plot;
 • vysoce hořlavé, převážně dřevostavby (IV. třída bezpečnosti) jsou umístěny 10 m od plotu;
 • Od plotu ke stodole zbývá 1 metr na uskladnění vybavení (přístřešky v jednom prostoru, lze propojit);
 • drůbežárna, chlév pro hospodářská zvířata, uzavřený skleník, který zahrnuje použití organické hmoty při pěstování rostlin, jsou umístěny ve vzdálenosti nejméně 4 m od plotu (mezi obytnou budovou a stodolou by mělo být asi 12 m);
 • vysoké stromy s rozšiřující se korunou se vysazují, pokud mezi nimi a sousedovým plotem může být ponechán otvor 4 m (pro krátké stromy – 2 m, pro keře – 1 m);
 • Ve vzdálenosti cca 8 metrů od domu je vykopána jáma na listí a odpad, studna, sklep.

Mezi obytnými budovami umístěnými podél silnice je ponechán prostor 6 m. Pokud je veranda obrácena k příjezdové cestě, pak se od silnice ustoupí 3 m. Je přípustné stavět garáže s ustupem 1 m. Mohou stát v jedné rovině s domem nebo plotem. Mezi hranicí lesa a domem by mělo být 15 m volného pozemku.

Ústup od hranic pozemku k domu

Ústup od hranic pozemku k domu

Minimální vzdálenosti od základů ke komunikacím a inženýrským sítím

Životnost budovy závisí na správné instalaci komunikací.

READ
Jakou barvu má hruška?

Odrážky z komunikace:

 • Přívod vody, kanalizace – 5 metrů
 • Plynové potrubí – 10 metrů
 • Napájecí kabel – 1 metr
 • Silový tunel 2 metry

Odklony hranic pozemku od komunikace

Mezi domem a silnicí zbývá 5 metrů; pokud hranice směřuje k vozovce nebo ulici – 3 metry.

Jak přesně určit hranice webu

Postup pro stanovení hranic se nazývá stanovení hranic lokality. Jeho realizace je svěřena certifikovaným specialistům (inženýr stanoví katastrální hranice), kteří mají k dispozici profesionální vybavení.

Rozdíl mezi skutečnými a katastrálními hranicemi při vynášení do přírody

Rozdíl mezi skutečnými a katastrálními hranicemi při vynášení do přírody

Pokud jste neprováděli geodetické práce, musíte hranice zaregistrovat. Pro registraci hranic pozemků, které mu patří, občan:

 • obrací se na zeměměřiče;
 • navštěvuje sousedy a žádá je o podepsání souhlasu s prováděním geodézie;
 • čeká, až specialisté dokončí svou práci;
 • zajišťuje, aby všechny zainteresované strany byly připraveny podepsat akt definující nové hranice;
 • kontroluje správnou instalaci hraničních značek.

Nové hranice pozemku při geodetickém průzkumu

Nové hranice pozemku při geodetickém průzkumu

Normy pro individuální bytovou výstavbu a SNT

Před nákupem pozemku mimo město je důležité zjistit jeho ekonomický účel. Na tom závisí možnost položení komunikací a využití lokality v rámci dosažení stanoveného cíle. Pokud je tedy pozemek určen pro individuální bytovou výstavbu (výška stavby je omezena na 3 podlaží), pak se při instalaci plotu nebo stavbě domu postupuje podle stejných pravidel jako u staveb umístěných na území města.

Odsazení od domu k hranicím

Odsazení od domu k hranicím

Majitelé dacha jsou omezeni v tom, jak mohou využívat půdu. Bez povolení představenstva SNT nesmějí stavět chlév pro chov drůbeže nebo dobytka. Ale můžete postavit lázeňský dům a kůlnu pro vybavení, položit vodovod a kanalizaci. Můžete stavět na ne více než 30% celkové plochy přidělené pro letní chatu. Výška plotu by neměla přesáhnout 1.5 metru. Normy pro SNT jsou:

 • 3 m mezi chatou a plotem a plot musí být průhledný;
 • Mezi dačou a dřevěnou stodolou zbývá 15 m;
 • od ulice k domu – 5 m;
 • drůbežárny a chlévy 4 m od plotu.

Pro individuální bytovou výstavbu jsou normy následující:

 • od toalety k bydlení – 12 m;
 • od domu k lázeňskému domu – 8 m;
 • drůbežárna, stodola, žumpa – 12 m.

Rostliny se vysazují ve vzdálenosti 1 metr od plotu.

Požární předpisy

Pravidla požární bezpečnosti jsou specifikována v:

 • SP 55.13330.2016;
 • SP 1.13130.2020;
 • SP 4.13130.2013;
 • SP 2.13130.2020;
 • Požární předpisy platné v souladu s nařízením vlády Ruské federace č. 1479.

V předkládaných dokumentech (normách) jsou pravidelně prováděny aktuální změny.

prostor mezi budovami na místě

prostor mezi budovami na místě

Kdy a proč přišli s normami odsazení od hranic pozemku

Informace o velikosti překážky od hranic patřících občanům země lze nalézt v různých zákonech o požární a hygienické bezpečnosti. Normy diskutované v těchto dokumentech byly vyvinuty v polovině XNUMX. století, ale byly vynalezeny a začaly být dodržovány mnohem dříve. Důvodem je základní bezpečnost. Při požáru by se oheň mohl snadno rozšířit na dům patřící sousedovi, plot nainstalovaný stejným sousedem by lidem mohl zabránit v rychlé evakuaci hořící budovy.

READ
Kdy vykopat cibulky tulipánů a narcisů?

Je možné zaregistrovat dům, pokud je hranice pozemku menší než 3 metry?

Registrovat takový dům je téměř nemožné. S největší pravděpodobností bude muset být zbouráno vše, co přesahuje zákonem vymezenou hranici. Výjimkou je pořízení sousedního pozemku.

Co dělat, když postavený dům přesahuje hranice?

Pokud dům přesahuje určené hranice, vlastník:

 • koupí pozemek, na kterém se nachází část domu přesahující hranice od jeho vlastníka (soukromá osoba, stát)
 • v případě potřeby provádí úpravy dokumentů.

Při změně evidenčních údajů se provede vrstevnicové zaměření lokality a získané výsledky se přeloží do katastrálního plánu. Aktualizovaný výkres je schválen Jednotným státním registrem nemovitostí. Kresbu bude také nutné dohodnout se sousedy a nechat si získaný souhlas potvrdit notářem.

Odpovědnost za porušení stavebních pravidel

Trest za porušení stavebních pravidel závisí na typu sporu a důsledcích vyplývajících z jednání developera. Majitel je přiveden ke správní nebo občanskoprávní odpovědnosti.

Poškozený má právo obrátit se na soud. Viník je povinen zaplatit pokutu a přestupek odstranit. Výše pokuty závisí na tom, kdo přesně je v soudní síni jako žalovaný – fyzická nebo právnická osoba, náklady na pozemek a dostupnost osvědčení o jeho katastrálním zápisu.

Soused porušil stavební předpisy – kde si stěžovat?

Pokud soused narušil hranice vlastníka blízkého domu, může tento podat stížnost na okresní správu.

Pokud je obdržena odpověď, která nesplňuje vznesené nároky, poškozená osoba se obrátí na soud. Může také nastavit novou hranici porovnáním přijatých dat s předchozími. A s těmito informacemi se obraťte na příslušný úřad. Soused buď bude muset oběti zaplatit náklady na pozemek, který zabral jeho stavbou, nebo vše zbourat. Hodně záleží na tom, zda se dva lidé dokážou dohodnout, pokud poškozený platbu přijme, soud se s tímto rozhodnutím zcela spokojí a bude sepsán odpovídající dokument k uzavření sporu.

prostor mezi domy na pozemku

prostor mezi domy na pozemku

Všichni vlastníci musí dbát na dodržování hranic pozemku. Porušovatelé čelí mnohem negativnějším důsledkům než pokuta, například požár. Dům skutečně postavený na cizím pozemku bude nutné zbourat nebo pozemek odkoupit od souseda, což není vždy možné. Bez ohledu na to, jak majitel protestuje, soud se přikloní na stranu souseda nebo strážníka požární ochrany, který porušení zjistil. Je téměř nemožné dosáhnout registrace stavby, která byla skutečně postavena v rozporu se všemi normami. Dokumenty se podaří získat maximálně 5 % občanů. Před výstavbou bytových a nebytových prostor je důležité prostudovat legislativu. Potenciální kupec by měl znát i zákon. To mu pomůže vyhnout se potížím s registrací bydlení ze sekundárního trhu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: