Je možné namazat včelí bodnutí přípravkem Levomekol?

Kombinovaný lék pro lokální použití, má protizánětlivý (odvodňující) a antimikrobiální účinek, působí proti grampozitivním a gramnegativním mikroorganismům (stafylokoky, Pseudomonas aeruginosa a Escherichia coli).

Snadno proniká hluboko do tkání bez poškození biologických membrán a stimuluje regenerační procesy. V přítomnosti hnisu a nekrotických hmot zůstává antibakteriální účinek.

Indikace pro použití

Infikované rány (včetně řezných ran a oděrek) různých lokalizací (včetně těch infikovaných smíšenou mikroflórou) v první fázi procesu rány.

Pokud po 5 dnech nedojde ke zlepšení nebo se budete cítit hůř, měli byste se poradit s lékařem.

Kontraindikace

Nepoužívejte Levomekol®:

• jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku,

• děti do 1 roku (u novorozenců probíhá biotransformace chloramfenikolu pomaleji než u dospělých).

Zvláštní pokyny a opatření

Dlouhodobé užívání léku může vést k senzibilizaci, doprovázené rozvojem hypersenzitivní reakce při dalším užívání chloramfenikolu externě nebo ve formě systémových lékových forem. Pokud je nutné pokračovat v terapii déle než 5 dní, doporučuje se přehodnotit místní stav a celkový stav pacienta. Po místním podání chloramfenikolu je možná systémová absorpce, která může při dlouhodobé expozici vést k toxicitě. Po lokálním podání chloramfenikolu byla hlášena hypoplazie kostní dřeně, včetně aplastické anémie. I když je riziko nízké, mělo by být vzato v úvahu při posuzování očekávaných přínosů léčby. Při dlouhodobém užívání léku je nutné sledovat stav periferní krve.

Nedovolte, aby se vám mast dostala do očí.

Použití masti Levomekol® je kontraindikováno u dětí mladších 1 roku.

Použití léku u dětí musí být prováděno pod dohledem lékaře.

Lékové interakce

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná začnete užívat.

Případy interakce nebo inkompatibility s jinými léky nebyly popsány.

Vzhledem k obsahu chloramfenikolu se doporučuje vyhnout se současnému použití masti Levomekol® s léky, které inhibují funkci kostní dřeně.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Experimentální studie chloramfenikolu odhalily riziko pro plod (embryotoxicitu). U těhotných žen nebyly provedeny žádné kontrolované klinické studie léku. V tomto ohledu je použití masti Levomekol® během těhotenství možné pouze tehdy, pokud potenciální přínos pro matku převáží možné riziko pro plod.

READ
Je možné uvařit bezinky?

Chloramfenikol se vylučuje do mateřského mléka. Během kojení byste měli přestat užívat lék nebo kojit.

Řízení vozidel a práce s mechanismy

Užívání léku neovlivňuje řízení, obsluhu strojů nebo provádění potenciálně nebezpečných činností, které vyžadují zvýšenou koncentraci a rychlost psychomotorických reakcí.

Způsob aplikace

Vždy používejte tento lék v plném souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lokálně. Sterilní gázové polštářky jsou impregnovány léčivem a volně naplněny do rány. Je možné jej zavést do hnisavých dutin katetrem (drenážní hadičkou) pomocí injekční stříkačky. V tomto případě se mast předehřeje na 35-36 °C. Převazy se provádějí denně, jednou denně, dokud není rána zcela očištěna od hnisavých nekrotických hmot. U velkých ploch rány by denní dávka masti ve smyslu chloramfenikolu neměla překročit 3 g.

Délka léčby závisí na závažnosti a průběhu onemocnění.

Pokud po léčbě nedojde ke zlepšení nebo se příznaky zhorší nebo se objeví nové příznaky, měli byste se poradit se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Levomekol, než jste měl(a).

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování mastí Levomekol®.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Levomekol

Pokud zapomenete užít Levomekol®, udělejte to, jakmile si vzpomenete, neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste kompenzovali vynechanou dávku.

Máte-li otázky týkající se užívání tohoto léku, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí reakce

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte používat Levomekol® a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc pokud se objeví příznaky alergická reakce (reakce přecitlivělosti):

• sípání, potíže s dýcháním, vyrážka, svědění, otok obličeje (příznaky angioedému),

• silné svědění kůže, vyrážky nebo puchýře (příznaky kopřivky).

Další možné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při užívání léku Levomekol®

Frekvence neznámá (četnost nelze na základě dostupných údajů určit):

• inhibice hematopoézy kostní dřeně,

Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba použití masti přerušit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí reakce, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. To zahrnuje i případné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v příbalovém letáku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo (viz níže). Nahlášením nežádoucích účinků můžete pomoci poskytnout více informací o bezpečnosti léku.

READ
Je možné zasadit pivoňky vedle růží?

RUE “Centrum pro odbornost a testování ve zdravotnictví” 220037, Minsk, Tovarishchesky lane, 2a

Telefonní číslo oddělení farmakovigilance: +375-17-242-00-29

Skladování léčiv

Drogu uchovávejte mimo dosah dítěte, aby ji dítě nevidělo.

Nepoužívejte lék po uplynutí doby použitelnosti (doba použitelnosti) uvedené na krabičce a tubě za slovy „Minimální trvanlivost do“.

Datum expirace je poslední den v měsíci.

Při teplotě nepřesahující 25°C.

Nevyhazujte léky do odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s léky, které již nepotřebujete. Tato opatření budou chránit životní prostředí.

Struktura

Lék Levomekol® obsahuje

Léčivými složkami jsou dioxomethyltetrahydropyrimidin (methyluracil), chloramfenikol.

1 g masti obsahuje dioxomethyltetrahydropyrimidin (methyluracil) – 40 mg, chloramfenikol – 7,5 mg.

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou: makrogol-1500, makrogol-400.

Vzhled léku a obsah balení

Mast pro vnější použití.

Mast je bílá nebo bílá se žlutavým odstínem.

40 g v hliníkových tubách. Každá tuba spolu s vložkou je umístěna v kartonovém obalu.

Podmínky dovolené z lékáren

Vydáváno bez lékařského předpisu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
JSC Nizhpharm, Rusko
603105, Nižnij Novgorod, ul. Salganskaya, 7
Všechny stížnosti spotřebitelů by měly být směrovány na zástupce držitele rozhodnutí o registraci nebo držitele rozhodnutí o registraci:
JSC Nizhpharm, Rusko
603105, Nižnij Novgorod, ul. Salganskaya, 7 Tel.: (831)278-80-88; fax: (831)430-72-28 E-mail: med@stada.ru

Kombinovaný lék pro lokální použití, má protizánětlivý (odvodňující) a antimikrobiální účinek, působí proti grampozitivním a gramnegativním mikroorganismům (stafylokoky, Pseudomonas aeruginosa a Escherichia coli). Snadno proniká hluboko do tkání bez poškození biologických membrán a stimuluje regenerační procesy. V přítomnosti hnisu a nekrotických hmot zůstává antibakteriální účinek.

Indikace

Infikované rány (včetně řezných ran a oděrek) různých lokalizací (včetně těch infikovaných smíšenou mikroflórou) v první fázi procesu rány.

Kontraindikace

  • přecitlivělost na léčivo;
  • děti do 1 roku (u novorozenců probíhá biotransformace chloramfenikolu pomaleji než u dospělých).

Použití v těhotenství a laktaci

Užívání během těhotenství je možné pouze v případě, že přínos pro matku převáží riziko pro plod. Během kojení byste měli buď přestat užívat lék nebo kojit.

Dávkování a podávání

Reklama: RLS-Bibliomed LLC, TIN 7714758963, erid=4CQwVszH9pUmKjt23pm

Reklama: RLS-Bibliomed LLC, TIN 7714758963, erid=4CQwVszH9pUmKjt23pm

Informace pouze pro zdravotníky.
Jste zdravotnický pracovník?

READ
Kdy zasadit sazenice okurek v roce 2023 na Sibiři?

lokálně. Sterilní gázové polštářky jsou impregnovány léčivem a volně naplněny do rány. Je možné jej zavést do hnisavých dutin katetrem (drenážní hadičkou) pomocí injekční stříkačky. V tomto případě se mast předehřeje na 35–36 °C.

Převazy se provádějí denně, jednou denně, dokud není rána zcela očištěna od hnisavých nekrotických hmot. U velkých ploch rány by denní dávka masti ve smyslu chloramfenikolu neměla překročit 1 g.

Délka léčby závisí na závažnosti a průběhu onemocnění.

Nežádoucí účinky

Alergické reakce (kožní vyrážky).

Interakce

Případy interakce nebo inkompatibility s jinými léky nebyly popsány.

Nadměrná dávka

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování přípravkem Levomekol ®.

Zvláštní instrukce

Vliv na schopnost řídit vozidla a ovládací mechanismy. To ne.

Forma vydání

Mast pro vnější použití 40 mg/g+7,5 mg/g. 10, 20, 30, 40 nebo 50 g v hliníkových tubách nebo polyetylenových laminátových tubách. Každá zkumavka spolu s pokyny pro lékařské použití léku je umístěna v kartonovém obalu.

Производитель

Výrobce/organizace přijímající reklamace: Nizhpharm JSC, Rusko. 603105, Nižnij Novgorod, ul. Salganskaya, 7.

Tel.: (831) 278-80-88; fax: (831) 430-72-28.

e-mail: med@stada.ru

Podmínky dovolené z lékáren

Podmínky skladování

Datum vypršení platnosti

Objednávejte v lékárnách

Uvedené informace o cenách léků nejsou nabídkou k prodeji či koupi zboží.
Informace jsou určeny výhradně pro srovnání cen ve stacionárních lékárnách provozovaných v souladu s článkem 55 federálního zákona „O oběhu léčiv“ ze dne 12.04.2010. dubna 61 č. XNUMX-FZ.

Reklama: IP Vyshkovsky Evgeniy Gennadievich, TIN 770406387105, erid=4CQwVszH9pSZqynngpy

Reklama: IP Vyshkovsky Evgeniy Gennadievich, TIN 770406387105, erid=4CQwVszH9pSZqynngNc

Reklama: Všeruská veřejná organizace „Ruská vědecká lékařská společnost terapeutů“, TIN 7702370661

Reklama: EUROEXPO LLC, TIN 7729429827, erid=4CQwVszH9pUmpcu9vxo

Reklama: IP Vyshkovsky Evgeniy Gennadievich, TIN 770406387105, erid=4CQwVszH9pSZqynngpy

Reklama: IP Vyshkovsky Evgeniy Gennadievich, TIN 770406387105, erid=4CQwVszH9pSZqynngNc

Reklama: Všeruská veřejná organizace „Ruská vědecká lékařská společnost terapeutů“, TIN 7702370661

Reklama: EUROEXPO LLC, TIN 7729429827, erid=4CQwVszH9pUmpcu9vxo

Informace pouze pro zdravotníky.
Jste zdravotnický pracovník?

Materiály stránek jsou určeny výhradně lékařským a farmaceutickým pracovníkům, mají referenční a informační charakter a neměly by být používány pacienty k nezávislému rozhodování o užívání léků.

Oficiální stránky referenčního systému RLS ® jsou encyklopedií léků a farmaceutických produktů. Adresář léků Rlsnet.ru poskytuje uživatelům přístup k návodům, cenám a popisům léků, doplňků stravy, zdravotnických produktů, zdravotnických prostředků a dalšího zboží. Farmakologická referenční kniha obsahuje informace o složení a formě uvolňování, farmakologickém působení, indikacích k použití, kontraindikacích, vedlejších účincích, lékových interakcích, způsobu použití léků, farmaceutických společnostech. Lékařská referenční kniha obsahuje ceny léků a farmaceutických tržních produktů v Moskvě a dalších městech Ruska.

READ
Kdy se krávy dojí ráno nebo večer?

Je zakázáno přenášet, kopírovat, distribuovat informace bez povolení správce stránek, stejně jako komerční využití materiálů. Při citování informačních materiálů zveřejněných na stránkách webu www.rlsnet.ru je vyžadován odkaz na zdroj informací.

Online publikace „Register of Medicines of Russia RLS“ (název domény webu: rlsnet.ru) je registrována Federální službou pro dohled nad komunikacemi, informačními technologiemi a hromadnými komunikacemi (Roskomnadzor), registrační číslo a datum rozhodnutí o registraci: série El č. FS77- 85156 25. dubna 2023

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: