Dá se na Velikonoce prát a uklízet?

Velikonoce jsou nazývány svátkem svátků a hlavní oslavou všech pravoslavných křesťanů. Tento den je výjimečný. Bez Kristova vzkříšení by naše víra byla marná, ale Pán zvítězil nad smrtí.

Všichni evangelisté mluví o ukřižování Ježíše Krista, o vzkříšení a dalších událostech (Matouš 18:6, Marek 16:6, Lukáš 24:6, Jan 20:6). Pán trpěl za hříchy lidí, kteří žili dříve, těch, kteří žijí nyní, i těch, kteří budou žít až do konce tohoto věku.

Velikonocům předchází dlouhý a přísný půst. Přerušení půstu a první skromné ​​jídlo se obvykle koná po liturgii a přijímání. Věřící slaví Velikonoce v chrámu. Pak můžete jednoduše poblahopřát svým blízkým, radovat se a oslavovat největší událost v křesťanské historii. Vítejte:

  • pomoci znevýhodněným
  • uzavřít mír s nepřáteli
  • udělat radost svým přátelům a sousedům.

Co nesmíš o Velikonocích? Doporučení

Co nedělat o Velikonocích

Existuje mnoho pověr o tom, co byste o Velikonocích neměli nebo neměli dělat. Mnohé z nich jsou falešné, ale některé se skutečně týkají církevních zákazů. Lidé se například často domnívají, že církevní svátek je důvodem ke zneužívání alkoholu. Toto je absolutně falešná reprezentace křesťanské tradice. Je povoleno pouze mírné pití vína. Umírněnost platí i pro přerušení půstu. Duchovní radost je důležitější než zábava, kterou alkohol přináší.

Je možné jít na Velikonoce na hřbitov?

O Velikonocích není přísný zákaz chodit na hřbitov. Ale zbožná tradice předepisuje být v tyto dny v kostele a navštěvovat hroby příbuzných v Radonici nebo v jiné dny. Je-li to však duchovní potřeba, neexistuje žádný zákaz návštěvy pohřbů! Zároveň zde není žádná povinnost. Vše zůstává na uvážení křesťana. Pokud máte pochybnosti, můžete si promluvit se svým zpovědníkem.

Dá se o Velikonocích pracovat?

Nedoporučuje se pracovat na Velikonoce, ale mluvíme o případech, kdy člověk odloží službu v chrámu, aby dokončil své podnikání. Pokud lékař zachrání život, jeho bohulibá práce by se neměla zastavit. Svědomitě vykonávat svou službu o svátku není hřích, pokud na práci závisí životy a zdraví lidí, a mnozí budou trpět, když člověk takovou práci odmítne.

Je možné o Velikonocích uklízet a dělat domácí práce?

Vzdát se světské marnivosti není přísný zákaz, ale zbožná tradice. Velikonoce byste neměli věnovat generálnímu úklidu, pokud je situace neúnosná, nebo domácím pracím, které lze odložit. Existují však také naléhavé domácí práce:

  • nakrmit děti;
  • dávat potravu dobytku;
  • odstranit silné znečištění, aby nezastínil dovolenou;
  • opravit něco, bez čeho je rodinný život nemožný.
READ
Kdo je lídrem v produkci brambor?

Nový zákon ukázal, že náš Pán je Bohem radosti a lásky. Bylo by moudré dělat ty domácí práce, bez kterých se rodina neobejde, ale odložit vše, co není naléhavé.

Co nesmíš o Velikonocích? Poraďte

Je možné se o Velikonocích oženit?

Během Světlého týdne se veškerá pozornost církevního života soustředí na Velikonoce. Tradičně se svátost svatby nevykonává. Jasný týden je jedna velká oslava Jasného vzkříšení Krista.

Je-li naléhavá potřeba, vše se projednává zvlášť se zpovědníkem.

Je možné obarvit vajíčka na Velikonoce?

Na Velikonoce je zvykem připravovat se předem. Velikonoční koláče a vajíčka se žehnou na Bílou sobotu, těsně před Velikonocemi. Svátek svátků se stává centrem lidského dění. Samostatně se posuzují případy, kdy osoba takovou možnost neměla. Byl například v nemocnici.

Je možné o Velikonocích přijímat přijímání?

Přijímání o Velikonocích je nejen možné, ale také nutné. Ti, kteří neustále žijí církevním životem, vědí, že zpověď a přijímání jsou součástí velkého křesťanského svátku. Pokud nebyla příležitost připravit se na přijímání, vyplatí se to předem projednat s rektorem chrámu.

Kdy můžete o Velikonocích přerušit půst?

Půst obvykle přerušují o Velikonocích při společném jídle po božské liturgii. Důležitý je klid a umírněnost. Neměli byste zacházet do extrémů a okamžitě se vrhnout na všechna jídla zakázaná během půstu. Velikonoce jsou slavnostní křesťanské svátky, které stojí za to prožít v radosti a pokoji s blízkými!

Viz také:

Máme malou prosbu. Tento příběh byl vyprávěn díky podpoře čtenářů. I sebemenší měsíční dar pomáhá redakční práci a vytváření důležitého obsahu pro lidi.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: