Jaká je funkce pláště?

Vejce je nejen jedním z hlavních symbolů ptáků, ale také úžasnou strukturou, která poskytuje optimální podmínky pro vývoj embrya. Abychom pochopili význam každé její části, je nutné zvážit její strukturu.

Ptačí vejce se skládá z několika hlavních částí, z nichž každá má specifickou funkci. Vnější vrstva vejce je tvrdá skořápka tvořená vápníkem a dalšími minerály. Chrání embryo před vnějšími vlivy a poskytuje mu optimální úroveň vlhkosti. Pod skořápkou je tenký odolný film, který chrání vejce před bakteriemi a mikroorganismy.

Uvnitř skořápky a filmu je proteinová vrstva známá jako vaječný bílek. Slouží jako živné médium pro embryo a obsahuje bílkoviny, tuky a sacharidy, které potřebuje. Proteinové prostředí také chrání embryo před mechanickým poškozením.

V samém středu vajíčka je žloutek, který je hlavním zdrojem výživy pro embryo. Obsahuje velké množství tuků, bílkovin a vitamínů nezbytných pro její vývoj. Žloutek obklopuje tekutina zvaná proteiny, která slouží jako pufr k ochraně embrya před vnějšími výkyvy teploty a tlaku.

Vnější struktura ptačího vejce

Ptačí vejce je uzavřená skořápka, která chrání a poskytuje optimální podmínky pro vývoj embrya. Vnější struktura ptačího vejce se skládá z několika hlavních částí.

 1. Skořápka vejce je tvrdá a odolná struktura skládající se z vápníku a dalších minerálů. Chrání vajíčko před vnějšími vlivy a zabraňuje vlhkosti a mikroorganismům ovlivňovat obsah. Vnější povrch skořápky má porézní strukturu, která umožňuje vejci ventilaci a výměnu plynů.
 2. Uvnitř skořápky je proteinová membrána, která chrání embryo před poškozením a udržuje ho uvnitř vajíčka. Membrána také umožňuje vstup kyslíku a únik oxidu uhličitého.
 3. Žloutek nebo doplněk za studena je hlavním zdrojem výživy pro vyvíjející se embryo. Obsahuje bílkoviny, tuky, sacharidy a další látky nezbytné pro růst a vývoj kuřete. Žloutek také obsahuje vitamíny a minerály, které podporují embryonální vývoj.
 4. Uvnitř žloutku je proteinová spirála, která podporuje žloutek a zabraňuje jeho pohybu během inkubace.
 5. Vzduchová komora je prostor naplněný vzduchem, který vzniká na konci vajíčka při jeho formování. Vzduchová komora je výsledkem částečného odpařování vlhkosti přes porézní strukturu pláště. To pomáhá embryu získat dostatek kyslíku před vylíhnutím.
READ
Jaký druh máty lze přidat do čaje?

Vnější stavba ptačího vejce je důležitá pro zajištění optimálních podmínek pro vývoj embrya a jeho ochranu před vnějšími faktory. Každá část vajíčka má jinou funkci a je důležitá pro úspěšné rozmnožování ptáků.

Shell

Skořepina se skládá ze dvou vrstev – vnější a vnitřní. Vnější vrstva, nazývaná kutikula, má hladký povrch, který zabraňuje pronikání bakterií do vajíčka. Vnitřní vrstva, zvaná membrána, je tvořena kolagenem a proteinem, který dodává skořápce pevnost a pružnost. Vnitřní vrstva navíc obsahuje mnoho drobných pórů, kterými dochází k výměně plynů a regulaci vlhkosti uvnitř vajíčka.

Skořápková vrstva popis
Pokožka Hladký povrch, zabraňuje pronikání bakterií
Membrána Obsahuje kolagen a bílkoviny, dodává pevnost a pružnost
póry Zajistěte výměnu plynu a kontrolu vlhkosti

membrány

Pod skořápkou je žloutek, který obsahuje živiny pro vývoj embrya. Kolem žloutku jsou dvě blány – vnitřní a vnější. Vnitřní membrána se nazývá žloutkový váček a je to tenký průhledný film. Chrání žloutek před bakteriemi a pomáhá udržovat jeho tvar.

 • Skořápka – chrání vajíčko před poškozením a zajišťuje výměnu plynů;
 • Žloutek – obsahuje živiny pro vývoj embrya;
 • Žloutkový váček – chrání žloutek a udržuje jeho tvar.

Membrány v ptačím vejci plní důležité funkce k ochraně embrya a jeho vývoje. Díky skořápce zůstává vajíčko neporušené a není vystaveno vnějším vlivům. Žloutek obsahuje základní živiny, které zajišťují růst a vývoj embrya. Žloutkový váček chrání žloutek a udržuje jeho tvar, aby se mohl správně vyvíjet. Všechny tyto membrány spolupracují, aby zajistily úspěšný vývoj ptačího vejce.

Vnitřní obsah

Uvnitř ptačího vejce jsou různé prvky, které jsou důležité pro vývoj mláděte. V podstatě se vnitřní obsah skládá ze tří hlavních částí: žloutek, bílek a tekutina.

Žloutek je velká žlutá látka, která obsahuje mnoho živin, jako jsou bílkoviny, tuky, sacharidy a vitamíny. Žloutek slouží jako zdroj výživy pro mládě v prvních dnech jeho života, dokud není schopno si samo získávat potravu. Během vývoje potřebuje kuře živiny obsažené ve žloutku pro růst a vývoj orgánů.

Protein je čirá tekutina, která obklopuje žloutek. Bílek se skládá převážně z vody a proteinových sloučenin a slouží jako ochranná bariéra pro žloutek. Zabraňuje pronikání bakterií a dalších mikroorganismů do vajíčka.

READ
Kdy je nejlepší pokládat mulč?

Kapalina je čirá tekutina, která vyplňuje zbývající prostor uvnitř vajíčka. Jeho hlavní funkcí je poskytovat vlhkost, která je nezbytná pro vývoj plodu. Tekutina také slouží k odpružení a ochraně kuřátka před vnějšími vlivy, jako jsou otřesy nebo vibrace.

Obsah drůbežích vajec:

Vnitřní obsah ptačího vejce hraje důležitou roli ve vývoji kuřátka, poskytuje mu základní živiny a chrání ho před vnějšími faktory. Každá část vejce má svou specifickou funkci a pouze společně poskytují optimální podmínky pro vývoj a přežití mláděte.

Význam vaječné skořápky ve vývoji

Skořápka ptačího vejce hraje důležitou roli ve vývoji embrya. Zárodku jednak poskytuje ochranu a podporu po celou dobu vývoje, jednak mu umožňuje přijímat dostatečné množství kyslíku a zbavovat se oxidu uhličitého.

Ochranná funkce pláště

 • Skořápka vejce se skládá z několika vrstev, které poskytují ochranu před vnějšími poškozeními a infekcemi.
 • Vnější vrstva skořápky, nazývaná kutikula, má ochranné vlastnosti a zabraňuje pronikání mikroorganismů.
 • Skořápka také zabraňuje odpařování vlhkosti z vajíčka a udržuje potřebné podmínky pro vývoj embrya.

Regulace výměny plynů

Vrstvy skořápky Funkce
vnější vrstva Umožňuje přístup kyslíku do vajíčka a únik oxidu uhličitého
Střední vrstva Reguluje výměnu plynů a vlhkost uvnitř vajíčka
Vnitřní vrstva (membrána) Zadržuje tekutinu uvnitř vajíčka

Skořápka ptačího vejce tedy nejen chrání embryo před vnějšími faktory, ale také vytváří optimální podmínky pro jeho vývoj, zajišťuje výměnu plynů a udržuje potřebnou vlhkost.

Ochranná funkce ptačího vejce

Tvrdá skořápka je tenká, ale velmi odolná vrstva, která poskytuje ochranu proti mechanickému poškození a infekcím. Zabraňuje pronikání škodlivých mikroorganismů do vajíčka a chrání jeho obsah před vnějšími vlivy. Skořápka také pomáhá udržovat vlhkost uvnitř vejce a zabraňuje jeho vysychání.

Ptačí vejce je navíc obklopeno tekutinou tzv vaječné bílé. Slouží k tlumení nárazů, změkčování nárazů a ochraně vyvíjejícího se embrya před mechanickým poškozením. Uvnitř vaječného bílku jsou také speciální struktury tzv chalazas, které pomáhají držet žloutek v určité poloze, aby se nedotýkal membrány a nepoškodil embryo.

Ochranné prvky vajec Funkce
Tvrdá skořápka Ochrana proti mechanickému poškození a infekcím
Vaječné bílé Tlumení nárazů, zmírnění nárazů
Chalazy Držte žloutky v určité poloze
READ
Kdy je nejlepší čas zasadit strom peněz?

Ochrannou funkci ptačího vejce tedy zajišťuje tvrdá skořápka, vaječný bílek a chalazae, které pomáhají zachovat celistvost a bezpečnost embrya během jeho vývoje.

Role v metabolismu

Žloutek je hlavním zdrojem energie pro embryo a slouží k syntéze buněk a tkání a také k zajištění jeho rychlého růstu. Tělo embrya využívá energetický potenciál žloutku, dokud si nedokáže syntetizovat vlastní živiny.

 • Proteiny obsahují všechny potřebné aminokyseliny pro vývoj embrya, včetně těch, které zajišťují tvorbu očí, mozku a svalů.
 • Tuky Jsou zdrojem energie a jsou důležité i pro vývoj nervové soustavy a tvorbu buněčných membrán.
 • Sacharidy, obsažené ve žloutku, poskytují energii pro embryonální vývoj a zadržují vlhkost, udržují optimální podmínky prostředí.

Ptačí vejce tedy hraje důležitou roli v metabolismu, poskytuje embryu živiny a energii pro jeho vývoj a růst. Každá část má svou vlastní funkci a význam a poskytuje optimální podmínky pro život kuřátka.

Funkce částí ptačích vajec: Skořápka; podskořápková membrána; vzduchová komora; veverka ; šňůry; žloutek; zárodečný disk.

Pomoc, nutně to potřebuji!

Plášť plní ochrannou funkci.

Vzduchová komora je potřebná k dýchání a mládě také pochází z tohoto místa, kde komora kluje do světla.

Zdá se, že bílkoviny jsou pro výživu a vývoj.

A zárodečný disk je vždy umístěn nahoře, kde jsou nejlepší podmínky pro zahřívání vajíčka během inkubace.

Laboratorní práce č. 10 „Struktura slepičího vejce“ Pokud se nechcete rozhodovat, stačí uvést odkaz na odpovědi?

Laboratorní práce č. 10 „Struktura slepičího vejce“ Pokud se nechcete rozhodovat, stačí uvést odkaz na odpovědi.

1) Označte tvar slepičího vejce.

Rozbijte skořápku a nalijte obsah vejce do podšálku.

. 2) Všimněte si druhu bílku a žloutku, najděte v bílku husté provazce – provazce (chalaza), z které části vejce pocházejí.

Jaký je podle vás jejich účel?

3) Najděte ve žloutku bělavé místo – zárodečný disk.

Jaký je význam této situace?

4) Použijte jehlu, abyste opatrně nepoškodili žloutek.

Jaký předpoklad lze na základě této skutečnosti učinit?

5) Prohlédněte skořápku přes lupu, najdete nějaké póry?

Pokud ano, kde se nacházejí?

6) Čím je vyložen vnitřek skořápky?

7) Najít pod skořápkou vzduchovou komoru?

READ
Kdy kvete zvonek?

8) Udělejte závěr – lze slepičí vejce považovat za obří vejce?

PRAKTICKÁ PRÁCE Student struktury slepičího vejce?

PRAKTICKÁ PRÁCE Student struktury slepičího vejce.

Vezměte dvě slepičí vejce – čerstvé a natvrdo.

Zvažte tvar vejce (Jaké to je) Z uvařeného vejce odstraňte skořápku a prohlédněte si ji lupou.

Odlomte kus skořápky pomocí pinzety a stáhněte ji dolů.

Zvažte podskořápkovou membránu.

Najděte vzduchovou komoru na tmavém konci vejce na vnitřní straně skořápky.

Uvařené vejce nakrájejte a dávejte pozor na umístění žloutku.

1. Z které části vajíčka pocházejí provazce? 2?

1. Z které části vajíčka pocházejí provazce? 2.

Funkční význam umístění zárodečného disku.

3. Vysvětlete význam vzduchové komory ve vejci.

Jaké funkce plní: 1 – chalazae 2 – podskořápková membrána 3 – skořápka 4 – bílek 5 – žloutek 6 – vzduchová komora?

Jaké funkce plní: 1 – chalazae 2 – podskořápková membrána 3 – skořápka 4 – bílek 5 – žloutek 6 – vzduchová komora.

FUNKCE ČÁSTÍ PTAČÍHO VEJCE?

FUNKCE ČÁSTÍ PTAČÍHO VEJCE.

Funkce shellu; Funkce substelární membrány; Funkce vzduchové komory; Funkce proteinů; Funkce šňůr; Funkce žloutku; Funkce zárodečného disku.

Rozbít skořápku čerstvého vejce krátkým úderem doprostřed?

Krátkým úderem doprostřed rozbijte skořápku čerstvého vejce.

Obsah vejce nalijte do misky tak, aby se neporušila žloutková blána.

Zvažte bílek a žloutek.

Na žloutku najděte bělavou kulatou skvrnu – zárodečný disk.

Hledejte v proteinu husté provazce chalazy.

Propíchněte povrch žloutku.

Ujistěte se, že je přítomna membrána žloutku, žloutek se rozlévá.

Chemické složení žloutku, bílku a skořápky slepičího vejce?

Chemické složení žloutku, bílku a skořápky slepičího vejce?

Význam embryonálního disku, funiculi a proteinu ve struktuře ptačího vejce?

Význam embryonálního disku, funiculi a proteinu ve struktuře ptačího vejce.

Najít ve veverce husté šňůry šňůr?

Hledejte v proteinu husté provazce.

Napište, ze které části vajíčka pocházejí.

Proč je zárodečný disk vždy umístěn na povrchu žloutku?

Proč je zárodečný disk vždy umístěn na povrchu žloutku?

Pokud potřebujete získat odpověď na otázku Funkce částí ptačího vejce: Skořápka; podskořápková membrána; vzduchová komora; veverka ; šňůry; žloutek; zárodečný disk?, týkající se úrovně přípravy žáků 5. – 9. ročníku, otevřeli jste správnou stránku. V kategorii Biologie také najdete odpovědi na podobné otázky na téma, které vás zajímá, pomocí automatického „chytrého“ vyhledávání. Pokud i po přečtení všech možností odpovědí máte stále pochybnosti nebo obdržené informace plně nepokrývají téma, vytvořte si vlastní otázku pomocí tlačítka v horní části stránky nebo o otázce diskutujte s návštěvníky této stránky.

READ
Je možné nalepit tapetu za dva dny?

Průduchem do listu mohou procházet pouze plynné látky – oxid uhličitý, nezbytný pro fotosyntézu a kyslík, nezbytný pro dýchání; z listu – kyslík vzniklý při fotosyntéze, oxid uhličitý vzniklý při ..

Vyšší nervový systém je zodpovědný za pohyb mozku a úkony, které provádíme.

Nasycené živočišné tuky.

Ten, který mám na břiše).

Jediný kotyledon z obilovin.

Štít je jediným děložním listem obilovin. Odpověď: 2.

Největším vědcem předdarwinovského období biologie byl švédský přírodovědec a přírodovědec Carl von Linné (1707-1778). Carl Linné byl kreacionista, ale to neubírá na jeho příspěvku k biologii. V roce 1735 bylo Linnéovo hlavní dílo Systém ..

Odpovědi – 2 – 2, 3 – 2, 4 – 3, 5 – 2, 6 – 1.

Fyziologická norma – rozsah hodnot, při kterých není narušeno normální fungování těla. V důsledku toho jsou jakékoli výkyvy ve složení vnitřního prostředí těla, které přesahují fyziologickou normu, nebezpečné, protože je norma porušována.

Proto je koncentrace solí uprostřed buňky vyšší, nižší. Difúze sleduje koncentrační gradient. Voda pochází z řeky s vyšší nízkou koncentrací ve vyšší koncentraci.

© 2000–2023. Při úplném nebo částečném použití materiálů je odkaz povinný. 16+
Tato stránka je chráněna technologií reCAPTCHA, na kterou se vztahují zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: