Je možné podojit kozu jednou denně?

Dojení je v chovu koz natolik důležitý moment, že považujeme za nutné se mu podrobně věnovat.
Správné a pravidelné dojení koz má na farmě velký význam. Produkci mléka zvířat v dané výšce nejen udržuje, ale také rozvíjí a zvyšuje. Naopak nesprávné a nepravidelné dojení může kozy zkazit a snížit jejich dojivost.
Mléčná žláza, jak známo, vylučuje mléko nejen při odpočinku zvířete a při žvýkání, ale i při samotném dojení, přičemž k uvolňování mléka či jeho zadržování mohou přispívat jak mechanické příčiny, tak nervové ovlivnění. Dojení pokaždé přísně v předepsanou dobu, masáž, dojení pokaždé do poslední kapky – to vše rozvíjí mléčnou žlázu, potažmo produkci mléka kozy. Naopak nepravidelné dojení, nedbalý přístup k vemenu a neúplné dojení oddalují rozvoj schopnosti produkce mléka.
Je třeba připomenout, že vemeno, respektive mléčná žláza, je živý orgán, jehož správné působení je mimo jiné silně závislé i na psychickém stavu zvířete. Silná úzkost z hluku a hrubého zacházení, bolest způsobená dojením atd. – to vše může snížit dojivost.
Při dojení je třeba dodržovat následující pravidla.
Před dojením je potřeba vemeno umýt, poté jej vytřít do sucha speciálně připraveným ručníkem, který by měl být vždy k dispozici tam, kde se dojení provádí. Při výjimečně čisté údržbě se někdy obejdete bez mytí, ale nemělo by to být samozřejmostí. Mytí je velmi důležitá technika péče o vemeno, která má jistě pozitivní vliv na činnost mléčné žlázy, protože čistota kůže vemene je pro mléčnou žlázu nepochybně důležitá.
Po umytí, před dojením, byste měli udělat malou, ale energickou masáž vemene – pomůže to rychleji podojit kozu.
Dojení se provádí pěstí: palec a spodní část ukazováčku jsou uchopeny a pevně stisknuty na základně bradavky, poté jsou postupně stisknuty zbývající prsty, počínaje falangou ukazováčku a končící prstenem. nebo malíček – to závisí na délce bradavky. Mléko je tak vytlačováno z horní části bradavky do spodní části a odtud vychází ven otvorem bradavkového kanálku. Poté se palec a spodní část ukazováčku na okamžik u kořene bradavky uvolní, aby se mléko z vemena opět dostalo do bradavky a vše se znovu opakuje.

READ
Která květina je považována za měsíční?

První proud mléka z každého struku se musí nadojit pod nohama (a pokud se dojí uvnitř, do samostatné nádoby, protože mléko rozlité na podlahu v místnosti časem způsobuje v této místnosti nepříjemný zápach – pozn. red.), protože mléko není cenné, ale pouze myje vždy špinavé konce bradavek, které obsahují mnoho škodlivých bakterií.

Proces dojení lze rozdělit do tří fází – dojení, dojení a opětovné dojení.
Při dojení se bere levý struk vemene do pravé ruky a pravý do levé a střídavě rytmicky a energicky dojí, dokud se nezastaví volný tok mléka.
Poté začnou dojit – masírují vemeno, dojí oběma rukama, dokud se nezastaví tok mléka, pak znovu masírují a znovu dojí.
Konečná fáze – dojení se provádí následovně: vemeno je drženo zezadu levou rukou a zbývající mléko je odsáváno z každé bradavky pravou rukou, zatímco vemeno je pravidelně masírováno.
Je třeba poznamenat, že pokud by dojení a dojení mělo být provedeno co nejrychleji, pak by se na dojení nemělo šetřit časem. Naopak prodloužené dojení je jednou z nejúčinnějších metod, jak zvýšit produkci mléka koz.
Dlouhodobé dojení však nepřinese požadovaný výsledek, pokud nejsou splněny následující podmínky: třikrát denně a přísně pravidelné dojení a samozřejmě správné krmení a krmení na pastvě je nejjednodušší a nejvýhodnější způsob, jak vyřešit problém optimální režim krmení pro kojící kozy.
Na dojení koz, tzn. zvýšení jejich produkce mléka prodlouženým dojením, je vhodné vést záznamy v knize dojivosti, abyste se jimi mohli řídit. Pomocí dodatečného dojení byste se měli snažit získat dojivost alespoň o 50 ml více než včerejší, vyrobenou ve stejnou dobu, nebo v extrémních případech zajistit, aby nebyla menší než včera.
Tato technika umožňuje zvýšit produkci mléka u kozy na maximální možnou úroveň pro dané zvíře (řekněme 7 litrů denně nebo více) a udržet ji až do nástupu podzimních mrazů nebo do dalšího páření.

Dojení se musí provádět rychle, bez přerušení až do konce, protože jakákoli zastavení a zpomalení snižují dojivost. Při rychlém dojení mléko teče snadněji, při pomalém dojení se koza snadno vyčerpá. Musíme si pamatovat, že poslední mléko je nejtučnější a nejchutnější.

READ
Kdy je nejlepší čas na zaštipování rostlin?

Dojení by mělo probíhat bez přerušení, pokud možno rychle a pevnou rukou. Přerušované dojení, jak ukázaly četné experimenty, značně snižuje dojivost. Pokles dojivosti v závislosti na četnosti a délce přestávek může být od 10 až do 35 % celkové dojivosti. Pokud jde o rychlost dojení, její význam je stejný jako u kontinuálního dojení a vysvětluje se nervovým vlivem. Silní, zkušení, rychle dojící dojičky mají vždy vyšší dojivost než nezkušení a líní.
Během dojení v žádném případě do zvířat nebijte ani na ně nekřičte. S kozami by se mělo zacházet co nejšetrněji, jinak se nerady podřizují dojení a zadržují mléko. Nervové vlivy mohou velmi oslabit činnost mléčné žlázy; Když se tedy se zvířaty zachází hrubě, nejenže si mohou dobrovolně zadržet mléko, ale i samotná sekrece a tvorba mléka se nedobrovolně zastaví v důsledku sklíčeného stavu zvířete. Pozorování ukázala, že z těžkého úleku z útočícího zvířete, z požáru, z hrubého zacházení se zlým pastýřem někdy dost výrazně klesá dojivost.
Konec dojení je nejdůležitějším bodem, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost. Je možné dojit čistě, aniž by něco zůstalo ve vemeni – to je úkol každého dojiče. Vzhledem k tomu, že posledně uvedené mléko je velmi husté a hlavně se nachází v nejtenčích mléčných kanálcích, odkud je obtížné odtékat, nečisté, neúplné dojení má za následek ucpání těchto kanálků, hrubnutí vemene a následně ztrátu části mléka. vemene pro tvorbu mléka. Nečisté dojení může zkazit ty nejlepší kozy a ve zbytcích posledního hustého tučného mléka můžete přijít o část příjmu. Rozdíl ve složení mléka od začátku dojení do konce je viditelný z řady experimentů provedených různými vědci. Uveďme zkušenost Kaula, který rozdělil dojivost krávy na 3 porce, jejichž složení bylo následující:

Tato tabulka ukazuje, že zatímco obsah bílkovin, cukru a popela zůstává téměř nezměněn, množství tuku se velmi zvyšuje a v tomto experimentu se zvýšilo 8krát. Ale v posledních proudech vystupujících z vemena dosahuje obsah sušiny 32 %, jinými slovy, takové mléko má hustotu dobré smetany. Také proto je třeba věnovat zvláštní pozornost co nejčistšímu dojení posledních proudů mléka.

READ
Kam byste kaktus neměli umístit?

Při dojení sedí dojič většinou ne na boku, ale na hřbetě, ale to my oproti ustálenému zvyku považujeme za špatné a doporučujeme kozy dojit, jako krávy, sedět na boku, na to však musí být kozy zvyklé od r. první jehně.

Zde plně podporujeme autora a věříme, že dojení by se mělo provádět ze správné strany. Aby se ještě jednou při dojení netrápilo, je vhodné, aby koza viděla majitele. Některé příručky píší, že pobyt vzadu vám umožňuje podojit kozu rychleji, a uvádějí čísla „2–3 minuty“. Naše pozorování ukázala, že zkušenému dojiči sedícímu na boku trvá dojení kozy s jedinou dojivostí kolem 1 litru 1,5 až 2,5 minuty. Proto se domníváme, že zadní dojení neposkytuje žádné výhody a nemělo by být doporučováno.

Dojení se musí provádět opatrně ve stejné hodiny, jinak se množství mléka sníží. Dvouhodinové zpoždění dojení snižuje dojivost o půl litru, což bylo prokázáno četnými experimenty.
Ve většině chovů je zvykem podojit kozu 3x denně, ale my, jak již bylo uvedeno výše, považujeme za správnější dojit 2x; v každém případě musí být koza během prvních tří měsíců po jehnici podojena třikrát; Ve Francii se koza často dojí každé 3 až 4 hodiny po dobu prvních dvou týdnů po jehnici. Od XNUMX. měsíce, kdy přísun mléka znatelně klesá, můžete dojit pouze dvakrát, i když my stále raději dojíme třikrát až do konce.
Během období ustájení mohou být kozy podojeny 2krát, a když jsou odvezeny na pastvu, mohou být podojeny třikrát denně.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: