Je možné určit hloubku studny?

Velikost vodního zdroje ovlivňuje náklady na vrtání, stejně jako technické vlastnosti instalovaného čerpacího zařízení. Změřte dobře hloubku vody od povrchu země ke dnu.

Na čem závisí hloubka?

Hloubka vrtu je přímo ovlivněna úrovní zvodněných vrstev v konkrétní oblasti. Funkce vyrobené vody má velký význam pro hloubení vodních staveb.

Typy vodonosných vrstev

Před určením požadovaných rozměrů pro vrtání studny byste měli vědět, jaké typy vodonosných vrstev mohou být na místě přítomny. Existují pouze tři skupiny.

 • Verchovodka – spíše mělké vrstvy, dno vrtu, ve kterém bude do 4-7 metrů pod povrchem země. Voda z takových vrstev se obvykle používá pro domácí potřeby kvůli přítomnosti velkého množství
  nečistot a kontaminantů.
 • Druhá vrstva (zvodnělý pískovec) – hloubka vrtů je 10-18 metrů. Zde je voda čistší, protože před vstupem na horizont prochází přirozenou filtrací.
 • Na třetím horizontu se nachází artézská (vápencová) vodní vrstva. Jedná se o velké prameny, jejichž hloubka může být 100-150 metrů, v některých případech dosahuje i 200. Artézská voda je nejčistší a
  zdravé, vhodné k pití. (Je vyžadováno předběžné čištění vody)

Typy vodonosných vrstev

Předběžné stanovení hloubky

Existuje několik základních metod měření hloubky studny před jejím vrtáním.

 • Zeptejte se svých sousedů. Informace o velikosti studny lze získat od lidí žijících v sousedství. Je ještě lepší, když mají technickou dokumentaci s uvedením hlavních rozměrů konstrukce. Nezapomeňte, že ani v okruhu
  Hloubka 100 metrů se může značně lišit.
 • Prostudujte si data provedeného geovýzkumu. Pokud byly inženýrské a průzkumné činnosti prováděny na zemi, pak konečný podrobný plán bude obsahovat informace o vlastnostech půdy a umístění vodonosných vrstev.
  vrstvy.
 • Proveďte zkušební vrtání (průzkum). Nejlepší volba, když jsou vyžadovány přesné informace o výskytu podzemní vody.

Jak změříte vzdálenost ke dnu?

Někdy vyvstává otázka, jak určit hloubku, když je studna již vyvrtána. Pro měření vzdálenosti ke dnu je vhodných několik metod.

Mechanická kontrola

Chcete-li sami zkontrolovat, v jaké vzdálenosti je horizont, můžete použít mechanickou metodu. To vyžaduje:

 • nepružná šňůra;
 • těžká váha, jejíž velikost je menší než průměr trubky;
 • svinovací metr nebo pravítko.
READ
Je možné dát vašemu psovi rajčata?

Na konec šňůry je připevněno závaží, které se následně spouští dovnitř sloupku, dokud se nedostane do přímého kontaktu se dnem. Po odstranění šňůry lze polohu a výšku vodního sloupce určit podle mokré části a podle suché části –
vzdálenost k povrchu vodního zrcadla.

Pro určení celé vzdálenosti jsou tyto dva ukazatele přidány. Metoda umožňuje zjistit statickou hladinu vody.

Protokolování

K určení hloubky studny pro získání vody po dokončení vrtání lze použít speciální zařízení, jehož princip fungování je založen na technice magnetického měření. Jedná se o naviják s měřícím válečkem, vybavený logovacím kabelem. V posledním je umístěno čtecí zařízení.

Měření se provádějí podobným způsobem jako mechanický test: protokolovací kabel je spuštěn do zdroje a přijímač zpracovává magnetické přístroje. Výsledky budou docela přesné.

No logování

Akustický hloubkoměr

Při měření vzdálenosti k nejnižšímu bodu vodního zdroje je možné použít akustický hloubkoměr – zařízení, které funguje na principu echolokace.

Akustická sonda vysílá signál, který se zobrazuje z povrchu pevného dna, a výsledná data měření hloubky jsou zaznamenávána elektrickou jednotkou přístroje.

Čas strávený vracením odraženého signálu zařízení převádí na vzdálenost, která jej odděluje od zvodnělé vrstvy. Hloubkoměr umožňuje získat nejpřesnější výsledky pro výskyt vody na významné vzdálenosti
podzemí.

Akustický hloubkoměr

Ultrazvukový hladinoměr

Na otázku, jak určit hloubku studny, která byla vyvrtána nebo se právě plánuje vyvrtat, odborník navrhne použití vhodného zařízení. Jedním z takových zařízení je ultrazvukový hladinoměr.

Princip fungování technologie je založen na odrazu ultrazvukových impulsů. Výškové parametry jsou určeny časovým intervalem, který uplyne mezi odesláním primáru a registrací odraženého impulsu.

Ultrazvukový hladinoměr pro studnu

Co je dobře pas

V souladu s požadavky zákona je po instalaci studny nutné vydat její technický pas, aby bylo možné zdroj vody zaregistrovat u státu. Tento dokument obvykle vypracovávají zaměstnanci společnosti, která
vrtá se studna.

Zákon zobrazuje informace o technických vlastnostech zdroje a je vydán po dokončení práce.

Předem si budete muset připravit kabel, kovové závaží a metr. Zátěž je připevněna k kabelu a spuštěna do studny, dokud se napětí nesníží. Poté se šňůra zvedne a mokrá část lana se změří metrem. Získané indikátory jsou hloubka statické hladiny vody, celá délka lana je hloubka studny.

READ
Dá se rebarbora skladovat v mrazáku?

Jak vypočítat hloubku studny?

Předem si budete muset připravit kabel, kovové závaží a metr. Zátěž je připevněna k kabelu a spuštěna do studny, dokud se napětí nesníží. Poté se šňůra zvedne a mokrá část lana se změří metrem. Získané indikátory jsou hloubka statické hladiny vody, celá délka lana je hloubka studny

Jak určit hloubku pro vrtání studny?

Nelze předem zjistit, v jaké hloubce je potřeba studna. Jedinou spolehlivou metodou je vrtání do oblasti na různých místech. Je důležité provést několik zkušebních vrtů, protože hloubka vodonosné vrstvy se liší i v oblasti 10 metrů čtverečních. m

Jak určit hloubku podzemní vody?

 1. Geobotanická metoda, která umožňuje snadno určit výskyt zvodně pomocí rostlin. .
 2. Stanovení hladiny vody pro studny, které se nacházejí v blízkosti lokality. .
 3. Použití zkušebních vrtů, které ukazují přítomnost a hloubku podzemní vody.

Jaká je hloubka vrtu?

Délka vrtu je vzdálenost od ústí vrtu ke dnu vrtu, měřená podél jeho středové osy. Hloubka vrtu je rozdíl mezi značkami ústí vrtu a dna na stupnici hloubky (osa z). . Studna je prostor v podpovrchu, který zabírá studna.

Je možné určit hloubku studny?

Jak určit hloubku studny? V současné době neexistují žádné přesné přístroje, které by mohly na dálku měřit hloubku vodonosných vrstev. Specialisté obvykle používají vizuální metody v kombinaci se zkušebním vrtáním.

Jak zjistit, zda je při vrtání studny voda?

 1. kamenina se suší na slunci po dobu 4–5 hodin;
 2. hrnec se obrátí dnem vzhůru a postaví se na místo údajného ucpání studny;
 3. po dni se podívají dovnitř nádoby: vlhkost na stěnách bude indikovat přítomnost podzemní vody v podpovrchové oblasti.

Jak určit hloubku?

Je třeba zaznamenat bod, ve kterém byla úroveň signálu minimální. Hloubka kabelu se bude rovnat vzdálenosti mezi dvěma body vyznačenými na povrchu země. Jak bylo uvedeno, magnetické siločáry mohou být zkresleny jinými vodiči v okolí.

Jak zjistit hloubku podzemní vody?

Jedním z nejjednodušších a nejzaručenějších způsobů, jak zjistit hloubku podzemní vody, je kontaktovat krajskou službu správy půdy, kde získáte příslušné údaje. Nezapomeňte, že úroveň můžete určit sami.

READ
Kdy zasít šalotku?

Jak zjistit, v jaké hloubce je voda pro studnu?

Takže nejspolehlivější, nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak zjistit hloubku vaší budoucí studny, je hloubka sousedních studní, přizpůsobená terénu. Pokud je oblast vyšší, pak bude studna hlubší.

Jak určit výskyt vodonosné vrstvy?

 1. kamenina se suší na slunci po dobu 4–5 hodin;
 2. hrnec se obrátí dnem vzhůru a postaví se na místo údajného ucpání studny;
 3. o den později se podívají dovnitř nádoby: vlhkost na stěnách bude indikovat přítomnost podzemní vody v oblasti podloží.

Jaká je vertikální hloubka studny?

Vertikální hloubka vrtu je vzdálenost OA od ústí vrtu k vodorovné rovině procházející dnem vrtu nebo k i-tému bodu vrtu.

Co je vertikální hloubka?

Vertikální hloubka je délka svislice spojující ústí vrtu s vodorovnou rovinou procházející dnem vrtu (obr. 7.1). K odchylce vrtů od projektové polohy může dojít nesprávným umístěním osy vrtu při vrtání nebo zakřivením během procesu vrtání.

Jaká by měla být hloubka studny?

V hloubce 4–6 m je špinavá voda, vhodná pouze pro zavlažování. V hloubce 10–17 m může být voda vhodná pro pitnou a domácí potřebu, ale pro posouzení případných škodlivých nečistot je nutné povinné laboratorní testování. V hloubce 25–45 m je horizont čistých artézských vod.

Co je to studna?

Ústí vrtu je spojení mezi pláštěm a chráničem nebo vánočním stromkem přišroubovaným nebo přivařeným k vodicí trubce nebo vodiči. Při těžbě ropy je struktura ústí vrtu celý komplex trubek umístěných na samém vrcholu vrtu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: