V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit kůlnu?

Při zařizování obytného domu nebo chaty v soukromém sektoru se majitelé domů často zajímají o to, jaká je nejkratší vzdálenost od plotu pro stavbu kůlny a jaké mohou být důsledky porušení těchto norem. Podívejme se na doporučené minimální vzdálenosti od plotu ke stodole na pozemku, včetně sousedova plotu ke stodole, a také na to, v jaké vzdálenosti se může nacházet stavba určená k ustájení domácích mazlíčků a ptactva.

Tyto normy jsou diktovány požadavky SNiP a požární bezpečnosti. Pokud nejsou dodrženy, zejména pokud to vede k hrozivým následkům, mohou sousedé nebo místní úřady vyvinout nátlak na majitele, aby přístavbu zboural.

Pozornost! Normy, podle kterých by měly být budovy umístěny na pozemku, jsou zakotveny v SNiP 30-02-97, SP 30-102-99, SP 42.13330.2011 a SP 53.13330.2011.

Minimální vzdálenost mezi obytnou budovou a hospodářskými budovami na pozemku

Hygienické normy pro stavebnictví

Při plánování a rozvoji místa je nutné se řídit regulační dokumentací upravující tyto typy prací a jejich výsledky – hygienické a požární normy. Zejména v dokumentech SNiP najdete informace o tom, jaká by měla být minimální doporučená vzdálenost mezi přístavbou a plotem lokality. Stavební normy najdete na místě v následujících dokumentech:

 • GOST;
 • SanPiN;
 • standardy vzdálenosti;
 • Územní řád a zákoník správních deliktů;
 • normy upravující dodržování požární bezpečnosti;
 • předpisy o postupu pro rozvoj a hospodaření s půdou přijaté krajskými a místními úřady.

foto 12

Je třeba poznamenat, že tato doporučení se v určitých mezích liší v závislosti na účelu přístavby. Jediným případem, kdy jsou povoleny určité odchylky od těchto hodnot, jsou družstva s velmi malými pozemky. Pokud má pozemek velmi malou šířku, někdy je možností postavit obytné budovy navzájem identické ode zdi ke zdi.

Vzdálenost od stodoly k plotu je zde příliš krátká

Pokud dojde mezi sousedy ke sporu o vlastnictví území, nebo bylo zjištěno úmyslné či neúmyslné porušení rozvojových standardů, může konflikt řešit vedení obce nebo valná hromada. Pokud taková situace nastane, když je rozhodnuto o demolici obchodního domu, je obvyklé podat odvolání k soudu, ke kterému je přiložena fotokopie protokolu o rozhodnutí přijatém na schůzi.

Nedoporučuje se stavět prostory tak blízko plotu

READ
Kdy vykopat cibulky krokusů?

Doporučená vzdálenost od plotu závisí na tom, k čemu je budova určena a jak je potenciálně náchylná k požáru. Mimochodem, taková budova by v žádném případě neměla být umístěna před domem s přístupem k silnici – to zakazují dokumenty upravující rozvoj soukromého sektoru. Uvažujme doporučenou vzdálenost pro různé typy budov.

Doporučená vzdálenost objektů od plotu na typickém zahradním pozemku

Přístavba

Pokud se bavíme o stavbě, kde je uloženo nářadí pro úpravu zahrady a další potřeby pro domácnost, musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně jednoho metru od plotu. V tomto případě musíte ustoupit alespoň čtyři metry od vlastního obytného domu a vzdálenost k domu vašeho souseda musí přesáhnout šest metrů.

foto 13

V případě užitkového bloku by měla být vzdálenost k plotu čtyři metry. Navíc, pokud jsou budovy plánovány jako vysoké, doporučuje se dále zvětšit prostor až k plotu o jeden nebo dva metry oproti obecné normě pro budovu tohoto typu. Existuje také pravidlo, že stín přístavby by neměl dopadat na území patřící sousedovi déle než dvě hodiny denně. A konečně další důležité omezení se týká sklonu střechy – pokud je budova umístěna docela blízko hranice se sousedním pozemkem, měl by sklon směřovat k pozemku majitele.

Minimální doporučené vzdálenosti od budov k plotu během výstavby

Při umístění budovy v blízkosti plotu je důležité zvážit několik nuancí:

 • umístění lokality – vesnice, předměstí, neziskové zahradnické partnerství;
 • účelem užívání stavby je bydlení, skladování, chov hospodářských zvířat;
 • směr sklonu střechy – je důležité, aby srážky nepadaly na pozemek souseda;
 • výška budovy, která by neměla zakrývat sousední oblast;
 • stupeň požárního nebezpečí stavby;
 • plotový materiál.

budova pro zvířata

V tomto případě se sanitární a hygienické normy pro danou lokalitu mnohem zpřísňují. U místnosti, kde se chovají ptáci nebo králíci, musí být k plotu alespoň čtyři metry a k obytnému prostoru alespoň dvanáct metrů; Prostor k sousedovu domu by měl být stejný. To je nezbytné, aby se předešlo nespokojenosti obyvatel spojené s pachy a hlasitými zvuky vydávanými zvířaty.

V případě skotu se normy zpřísňují: vzdálenost od obytných prostor už musí být více než patnáct metrů a chovat tyto druhy zvířat si mohou dovolit jen majitelé velkých pozemků.

Vzdálenost k plotu zůstává stejná – 4 metry. Na malých pozemcích je dodržování norem problematické a často vůbec nemožné; majitelé takových pozemků by neměli mít hospodářská zvířata, aby nerušili své sousedy.

READ
Je možné přepravovat kojeneckou výživu?

Pokud jde o chov zvířat, je třeba mít na paměti následující faktory:

 • V družstvech vzniklých za účelem pěstování ovocných a zeleninových plodin bývá často zákaz chovu zvířat a ptactva nebo přísné omezení jejich přípustného počtu. Zákaz je způsoben tím, že pokud nebudete zvířata hlídat, mohou způsobit značné poškození rostlinných plodin;
 • Kombinace chovu skotu s chovem drůbeže nebo chovem drobných zvířat spadá do kategorie drobného podnikání a provádění těchto praktik v nekomerčních prostorách je zákonem zakázáno.

vestavěná kůlna

SNiP považuje za přípustné postavit přístřešek umístěný v blízkosti obytné budovy. Pak bude minimální vzdálenost k plotu stejná jako u samotného domu – tři metry. Pokud jde o vzdálenost vchodů od sebe, vše závisí na účelu budovy:

 • Pokud je vestavěná místnost určena k uložení různého zahradního nářadí, pak vzdálenost dveří není regulována. Jejich umístění vedle sebe se však považuje za vhodné pouze v případě, že jsou vyrobeny z ohnivzdorných materiálů. Pokud je plocha stodoly malá (méně než šest metrů čtverečních), je povoleno do ní vstoupit z domu;
 • Pokud je chlév určen pro drůbež nebo malá zvířata, je nutné, aby vchody byly v určité vzdálenosti od sebe. Musí mít víc než sedm metrů. Je také nutné uspořádat slepou přepážku mezi budovami.

Vzdálenost od stodoly k sousedovu domu

Co se týče vzdálenosti přístavků od souseda, platí zde určitá pravidla, téměř nezávislá na účelu stavby:

 • Přístřešky pro vybavení domácnosti by neměly být umístěny blíže než 6 metrů od sousedova domu. Stejné omezení platí pro garáž a dokonce i pro tak požárně nebezpečný typ budovy, jako je lázeňský dům;
 • Pokud jde o drůbežárny, vzdálenost od této místnosti k domu souseda by měla přesáhnout 12 metrů. A vzdálenost od budovy se zvířaty k nejbližšímu nebytovému prostoru patřícího sousedovi (stodola, lázeňský dům atd.) je 8 metrů.

Přístavba vedle prázdného pozemku

Pokud je stodola nebo jiná budova umístěna na místě, v jehož blízkosti nejsou žádné aktivní sousední pozemky, je vhodné umístit plot jasně podél hranice a změřit od něj všechny standardní vzdálenosti. V tomto případě budou hodnoty vzdáleností připojených k plotu a k vaší vlastní obytné budově stejné jako v přítomnosti sousedů:

 • Přístřešek na lopaty, hrábě a další nářadí by měl být umístěn ne blíže než celý metr od boční linie plotu a ne blíže než pět metrů od červené čáry vpředu a neměl by být umístěn blíže k pohybu vozidel. a chodci než dům;
 • Blok pro domácnost pro ptáky je jako vždy umístěn ve vzdálené části pozemku, nejméně metr od plotu a více než 12 metrů od obytné budovy.
READ
Kdy kvete Lagurus?

Pojištění proti dalším sporům se sousedem

Pokud se ukáže, že se soused rozhodl přidat na pozemek nové budovy a porušil přitom přijaté distanční standardy, bude nutné prokázat, že vlastník pozemek nejprve vybudoval a má právo vznášet vůči sousedovi nároky. Je nutné nakreslit plán rozvoje lokality s uvedením oblastí výstavby a vzdálenosti mezi nimi. Poté budete muset jít do MFC a vydat technický pas pro vlastní stavbu, ve vztahu k níž byly porušeny normy.

V tomto případě si s sebou musíte vzít občanský pas, popsaný plán lokality a dokument prokazující vlastnická práva k pozemku. Tam budete požádáni o vyplnění formuláře. Bude muset obsahovat údaje, jako je policejní adresa stanice, její rozloha, funkční účel přístavby, materiály, ze kterých je vyrobena, její rozměry a také uvést, zda je na pozemek připojen vodovod a osvětlení.

Pokud budova nemá poštovní adresu jako takovou (např. dacha), je místo toho označena údajem družstva (adresa) a číslem daného pozemku v něm obsaženého. Po těchto postupech bude vydán doklad o tom, že přístavba byla postavena dříve než stavby na sousedním pozemku, které porušovaly zákon.

Vzájemná poloha obytných budov, plotů, garáží

Požární bezpečnost

Regulaci záběrů mezi místnostmi určuje v neposlední řadě protipožární prevence: při dostatečné vzdálenosti se oheň obtížněji rozšíří na sousední budovu. Minimální standardní limit pro vzdálenost od budovy k sousedovu domu (6 metrů) je relevantní, pokud byly pro stavbu použity nehořlavé materiály – jako jsou cihly, kovové nebo betonové bloky (a nejsou zde žádná hospodářská zvířata a nejsou hořlavé předměty). U dřevěné kůlny je lepší tuto mezeru zvětšit na 8-10 metrů.

Jak vzdálenosti závisí na materiálu, ze kterého je dům vyroben

Vzdálenosti mezi budovami

Zde platí pravidlo: čím méně je materiál odolný proti ohni, tím větší by měl být vzdálenost od ostatních budov. Dřevo má samozřejmě z běžných materiálů nejmenší požární odolnost. Pokud je přípustné instalovat dvě sousední cihlové obytné budovy ve vzdálenosti 6 metrů od sebe, pak pokud je jedna z nich vyrobena z kulatiny, měla by být mezera zvětšena na 10 metrů. Pokud jsou oba domy dřevěné, doporučuje se mezera nejméně patnáct metrů.

Pozornost! Existuje složitější případ: dům je vyroben z ohnivzdorného materiálu a přístavba obsahuje prvky z hořlavého materiálu, ale je ošetřena ochrannou směsí. Pak mezi nimi musíte mít alespoň 8 metrů.

Dřevěné přístavky mají vysoké nebezpečí požáru. Pokud se nachází na stejném místě jako zděná obytná budova, měla by mezi nimi být vzdálenost 12 metrů. Pokud je dům navíc ze dřeva, vzdálenost se zvětší na patnáct metrů.

READ
Je možné vyléčit adenom prostaty doma?

Vzhledem k vysokému požárnímu nebezpečí stromů je nutné regulovat nejen velikost prostoru mezi budovami, ale i to, v jaké minimální vzdálenosti od sebe stromy a keře vysazovat. Pokud mluvíme například o keři maliníku nebo rybízu, měl by být k plotu alespoň metr. U malých stromů dorůstá minimum do dvou metrů. A pro vysoké stromy jako jabloně a hrušně to budou 4 metry.

Důležitost přísného dodržování standardů vzdálenosti je tedy dána požadavkem na zajištění bezpečnosti obyvatel lokality a je třeba jim věnovat pozornost při plánování a výstavbě.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: